Podatki Przedsiębiorca
25 sierpnia 2021

Jakie podatki muszą płacić polscy przedsiębiorcy?

Prowadzenie biznesu nieodłącznie wiąże się z koniecznością ponoszenia różnych obciążeń podatkowych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Rodzaj płaconych podatków może być jednak różny, w zależności od skali działania firmy oraz wybranej przez przedsiębiorcę formy prawnej. Największe zróżnicowanie istnieje w przypadku podatku dochodowego. Poza nim niezbędne będzie również m.in. płacenie podatku VAT.

Podatki dochodowe związane z działalnością gospodarczą

Podatki związane z wysokością uzyskiwanego dochodu łączą się z koniecznością uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT albo podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Podatek PIT zapłacą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych, a także niektórych spółek osobowych – spółki partnerskiej, a pod pewnymi warunkami także jawnej. Wysokość stawki podatkowej zależy od wybranego rodzaju opodatkowania – w przypadku zasad ogólnych będzie liczona na podstawie obowiązującej skali podatkowej ze stawkami 17% i 32%, a przy podatku liniowym stawka wyniesie 19%. W niektórych sytuacjach podatnicy będą też mogli być objęci podatkiem ryczałtowym według stawek zależnych od branż, w których prowadzona jest działalność – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% oraz 17%. Rozliczenia podatkowe wg CIT muszą prowadzić spółki kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, a także spółki komandytowe, jak również komandytowo-akcyjne. Stawka podatku wynosi 19%, natomiast tzw. mali podatnicy mogą płacić podatek według stawki 9%.

Podatek VAT i inne podatki

Podatnicy, którzy uzyskają status aktywnego podatnika VAT, są zobowiązani do rozliczania swoich zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Wiąż się on z wyliczaniem różnicy między podatkiem naliczonym, który został zapłacony przy zakupach prowadzonych przez firmę, a podatkiem należnym, czyli tym, który firma pobrała od klientów przy sprzedaży swoich towarów i usług. Stawki podatku VAT to – stawka podstawowa wynosząca 23% oraz stawki obniżone wynoszące 8%, 5% oraz 0%.

Poza VAT firmy muszą również płacić podatek od czynności cywilno-prawnych, naliczany przy sprzedaży niektórych rzeczy oraz m.in. przy zaciąganiu pożyczek. Konieczne będzie też płacenie podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportu, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Pomoc w prawidłowym rozliczaniu podatków można uzyskać, korzystając z usług profesjonalnego biura rachunkowego np. Ed-Pro Expert ze Szczecina oferującego kompleksową obsługę księgową.