doradztwo podatkowe podatki przedsiebiorcow Przedsiębiorca
8 września 2021

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Przedsiębiorca, tak jak osoby prywatne, musi płacić podatki. Jest przede wszystkim zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osiąganych dochodów, jednak część z takich osób posiada jeszcze kilka innych zobowiązań podatkowych. Reszta podatków jest opłacana w zależności od wybranej formy rozliczeń, posiadanego majątku oraz zakresu korzystania ze środowiska. Jakie dokładnie podatki rozliczają przedsiębiorcy?

Rodzaje podatków przedsiębiorców w Polsce

Wielkość podatku dochodowego jest uzależniona od rodzaju opodatkowania firmy. Największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się skala podatkowa, która wynosi 18% lub 32% – w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł. Inną formę opodatkowania stanowi podatek liniowy o stawce 19% – kwota ta jest niezależna od wysokości osiągniętego dochodu. Wybierając formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, warto pamiętać, że opodatkowaniu podlega sam przychód (nie dochód). Przychody opodatkowane są natomiast według 8 stawek: 20%, 17%, 10%, 12,5%, 8,5%, 3% oraz 2%.

Dobrym wyborem dla przedsiębiorców, jest więc wybór doradztwa podatkowego, które pomoże również w rozliczeniu innych rodzajów podatków. Zalicza się do nich m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli taki, który dotyczy niektórych rodzajów transakcji (umowy sprzedaży, pożyczki oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych). Zwykle wynosi 1% lub 2% wartości transakcji. Inną formą opodatkowania jest również podatek od nieruchomości. To podatek, który przedsiębiorca musi uiścić w zależności od posiadanych gruntów, budynków i budowli. Wysokość podatku ustalana jest z góry przez gminę. Podatek od środków transportu jest skierowany natomiast do osób, które posiadają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy oraz naczepy, a także autobusy. W tym przypadku również gmina ustala stawkę podatku. Przedsiębiorców dotyczy także opłata za korzystanie ze środowiska. To specyficzna opłata dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wprowadzają do powietrza pyły lub gazy, do ziemi lub wody – ścieki, składują odpady lub pobierają wodę.

Dlaczego warto korzystać z doradztwa podatkowego?

Prowadzenie księgowości firmy i rozliczanie podatków to skomplikowane zadanie, które wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Doradca podatkowy to duża pomoc w odnalezieniu się wśród skomplikowanych i zmieniających się przepisów prawnych. Właśnie dlatego z oferty doradztwa podatkowego Kancelarii BJM korzysta coraz więcej przedsiębiorców, którym zależy na rzetelnym prowadzeniu księgowości firmy. Podjęcie współpracy z doradcą podatkowym zapewnia bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.