podatki przedsiębiorcy Przedsiębiorca
5 października 2021

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Przedsiębiorcy w Polsce są zobowiązani do płacenia podatków, przede wszystkim podatku dochodowego, którego wysokość jest zależna m.in. od wyboru formy opodatkowania. Dodatkowo przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT płacą podatek od towarów i usług. Pozostałe podatki to np. podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatki lokalne, jednak nie dotyczą one wszystkich przedsiębiorców.

Podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca, który osiąga przychód, jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego. Wyróżniamy dwie ogólne formy opodatkowania, czyli skalę podatkową (17% i 32%) oraz podatek liniowy (19%). W tym przypadku wysokość podatku liczy się od dochodu – w skali podatkowej podatek wynosi 17% do kwoty 85 528 zł, a od nadwyżki tej kwoty 32%. Podatek liniowy wynosi natomiast 19% niezależnie od wysokości dochodów.

Dwie kolejne to zryczałtowane formy opodatkowania, czyli ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa. Wysokość podatku przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 20%, 17%, 10%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2% od przychodu, w zależności od profilu działalności. Natomiast przy karcie podatkowej wysokość podatku jest zależna od decyzji wymiarowej Naczelnika Urzędu Skarbowego i w każdym roku podatkowym może być inna. W wyborze najlepszej formy opodatkowania pomagają specjaliści, np. z biura rachunkowego BRMK z Białegostoku.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Kolejnym podatkiem, który muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce, jest podatek VAT. Jednak nie dotyczy on wszystkich – niektóre podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia, ze względu na wysokość obrotów (poniżej 200 000 złotych rocznie) lub specyfikę działalności (czynności automatycznie zwolnionych z opodatkowania). Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Pozostałe stawki to 8% (budownictwo mieszkaniowe), 5% (produkty rolne oraz żywy inwentarz), 4% (usługi przewozu osób), 0% (import i eksport towarów). Możliwe jest także skorzystanie ze stawki zwolnionej (zw) lub nie podlega (np).

Pozostałe podatki, które muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce

Na niektóre rodzaje transakcji nakładany jest podatek od czynności cywilnoprawnych (np. przy zakupie samochodu na firmę od osoby prywatnej). Jego wysokość to zazwyczaj 1% lub 2%. Przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomość lub samochody ciężarowe, płacą również podatki lokalne: od nieruchomości oraz od środków transportowych. Ich wysokość jest różna, ponieważ zależy od gminy, w której znajduje się nieruchomość lub w której mieszka albo prowadzi działalność dany przedsiębiorca.