Robotyzacja produkcji Przedsiębiorca
6 listopada 2021

Jakie procesy i maszyny mogą zostać zrobotyzowane?

Robotyzacja jest zjawiskiem, które już na dobre wpisało się w schemat organizacyjny wielu przedsiębiorstw. Najczęściej mamy z nią do czynienia w zakładach produkcyjnych. Dzięki robotyzacji można zautomatyzować nie tylko konkretne etapy produkcji, ale także całe linie montażowe. W efekcie produkcja staje się tańsza, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Sprawdźmy zatem, które z maszyn biorących udział w procesach produkcyjnych można zrobotyzować?

Na czym polega robotyzacja stanowisk i linii produkcyjnych?

Robotyzacja polega na usprawnieniu procesów produkcyjnych, montażowych oraz logistycznych, poprzez zastosowanie urządzeń nazywanych robotami przemysłowymi. Zastępują one człowieka w wykonywaniu rozmaitych zadań, począwszy od prostych i monotonnych, poprzez skomplikowane, które wymagają dużej dokładności, a na niebezpiecznych skończywszy. Robotyzacją mogą być objęte zarówno pojedyncze stanowiska pracy np. spawania lub malowania, jak i całe linie montażowe.

Robotyzacją maszyn i procesów produkcyjnych zajmują się wyspecjalizowane podmioty np. firma Pro Assem ze Skawiny, oferująca kompleksowe usługi robotyzacji. W ich zakres wchodzi: projektowanie i programowanie systemów automatyki przemysłowej, będących podstawą stanowisk oraz linii zrobotyzowanych, dobór odpowiednich robotów przemysłowych i urządzeń współtowarzyszących np. taśmociągów, czy podajników. Firma zajmuje się też wdrażaniem zaprojektowanych rozwiązań w miejscu ich docelowego przeznaczenia.

Które maszyny i procesy można zrobotyzować?

Robotyzacją można objąć bardzo dużą grupę urządzeń produkcyjnych i procesów technologicznych. Najczęściej mamy z nią do czynienia w przypadku maszyn wykonujących monotonne, powtarzalne prace np. skręcanie, szlifowanie i wiercenie. Wyręczenie człowieka w tych czynnościach przez robota, pozwala zwiększyć efektywność i zmniejszyć ilość popełnianych błędów. Robotyzacja sprawdza się także w wypadku stanowisk przeznaczonych do skomplikowanych zadań, wymagających precyzji np. spawanie lub malowanie.

Prócz pojedynczych stanowisk można z powodzeniem zrobotyzować linie produkcyjne, gdzie proces technologiczny składa się z wielu etapów, z których każdy jest realizowany przez inną maszynę. Umożliwia to uzyskanie pełnej automatyzacji produkcji, począwszy od automatycznego dostarczania komponentów i podzespołów na linię produkcyjną, ich montażu poprzez skręcanie, nitowanie, prasowanie, czy klejenie, a na konfekcjonowaniu i paletyzacji gotowych wyrobów kończąc.