Notarialne sporządzanie protokołu Przedsiębiorca
12 października 2021

Jakie protokoły może sporządzać notariusz?

Czynności dokonywane przez notariusza najczęściej kojarzą się ze sporządzaniem aktów notarialnych, na przykład związanych z kupnem nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna czynność, jakiej może dokonywać notariusz. Mniej popularną jest spisywanie protokołów. Jakie protokoły może sporządzać notariusz i w jakich sytuacjach? Jaką formę przybierają spisane przez notariusza protokoły? Sprawdźmy!

Kiedy notariusz spisuje protokół?

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, jedną z czynności, jakich może dokonywać notariusz, jest spisywanie protokołów. Zagadnienie to jest na tyle obszerne, że zostało uregulowane w oddzielnym rozdziale wspomnianej ustawy.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy Prawo o notariacie, notariusz spisuje protokoły przede wszystkim z walnych zgromadzeń:

  • organizacji społecznych;
  • stowarzyszeń;
  • spółdzielni;
  • spółek;
  • innych osób prawnych przewidzianych w prawie.

W tego rodzaju protokołach notarialnych znajduje się nie tylko opisany przebieg zgromadzenia, ale także wszystkie podjęte uchwały. Gotowy protokół podpisywany jest przez notariusza oraz, co do zasady, przewodniczącego zgromadzenia.

Nie są to jedyne rodzaje protokołów, które spisuje notariusz. Zgodnie z art. 104 § 3, mogą być to również protokoły dziedziczenia, spisywane przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia czy związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, spisywane na przykład przed sporządzeniem aktu powołania zarządcy sukcesyjnego.

Ostatni już rodzaj protokołów, które może spisywać notariusz, to protokoły potwierdzające przebieg pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne. Dotyczą one z  reguły stawiennictwa stron oraz złożonych przez nie oświadczeń.

W sytuacji, gdy niezbędny nam będzie protokół notarialny z przebiegu danej czynności, warto zdecydować się na usługi doświadczonego notariusza. Jedną z najczęściej polecanych kancelarii jest Kancelaria Notarialna Łukasz Chwiałkowski w Toruniu.

Forma protokołu sporządzonego przez notariusza

Choć protokół jest odmiennym dokumentem sporządzanym przez notariusza, zawsze ma on postać aktu notarialnego. Kwestia ta została uregulowana w art. 104 § 4 ustawy Prawo o notariacie. Zapis ten nie został wprowadzony bez przyczyny.

Sporządzone przez notariusza protokoły mają charakter dokumentu urzędowego. Oznacza to, że protokoły w formie aktu notarialnego są najbardziej wiarygodnym rodzajem dowodu z dokumentu w postępowaniu sądowym. Potwierdzają one nie tylko samo prawidłowe sporządzenie dokumentu, ale także prawdziwość zawartych w nim danych i informacji.