Pielęgniarka POZ Przedsiębiorca
2 września 2022

Jakie wymagania musi spełniać pielęgniarka, aby otrzymać pracę w POZ?

Zawody medyczne są ściśle regulowane przez prawo. Do jednych z nich zalicza się profesja pielęgniarki środowiskowej, czyli podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wprowadzenie prawnych regulacji pozwala na zatrudnienie wykwalifikowanych osób na takich stanowiskach. Dowiedz się, jakie wymagania należy spełnić, aby znaleźć pracę w charakterze pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym zajmuje się pielęgniarka POZ?

Pielęgniarka POZ współpracując z lekarzem rodzinnym, obejmuje opieką osoby chore, niepełnosprawne czy w stanie terminalnym. Wśród jej obowiązków można wymienić takie o charakterze:

  • leczniczym – wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem badań, cewnikowaniem, opatrywaniem czy podawaniem leków,
  • pielęgnacyjnym – w ramach tych obowiązków można wymienić świadczenia patronażowe oraz opiekę pielęgnacyjną, dostosowaną do wieku czy choroby pacjenta,
  • usprawniającym – to pomoc w rehabilitacji czy prowadzeniu gimnastyki oddechowej.

Należy jednak pamiętać, że osoby chcące uzyskać zatrudnienie w charakterze pielęgniarki POZ muszą spełnić wymagania zgodne z Ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej z 1 grudnia 2017 roku.

Wymagania niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki POZ

Na rynku nie brak ofert dydaktycznych, pozwalających na podjęcie studiów pielęgniarskich, takich jak na Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Zanim jednak zapiszesz się do jednej z uczelni, sprawdź, jakie wymagania musi spełnić pielęgniarka POZ. Niezbędne w tym celu będzie:

  • ukończenie studiów, kursów kwalifikacyjnych lub szkoleń uprawniających do tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub do zawodowego magistra pielęgniarstwa wraz z 3-letnim stażem pracy w POZ,
  • zawarcie umowy z NFZ lub zatrudnienie w placówce, która ma taką umowę zawartą.

Zatem warto wiedzieć, że nie każdy absolwent pielęgniarstwa może starać się o takie zatrudnienie.

Studia pielęgniarskie – jak wyglądają?

Jeśli planujesz związać swoją karierę zawodową ze świadczeniem opieki nad osobami chorymi i zdrowymi, niezbędne będzie ukończenie odpowiednich studiów. Pielęgniarstwo to kierunek, w ramach którego zgłębiona będzie wiedza związana z:

  • psychologią,
  • wiedzą medyczną,
  • dietetyką,
  • etyką,
  • położnictwem.

Najlepiej wybrać taką uczelnię, która przygotowuje nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie do wykonywania zawodu pielęgniarki. Warto pamiętać, że do uzyskania licencjatu niezbędne jest ukończenie 6 semestrów oraz obrona pracy. Następnie absolwent może podjąć studia 2-go stopnia lub kursy kwalifikacyjne i szkolenia.