Przedsiębiorca
17 maja 2017

W jakim zakresie firmy korzystają z doradztwa podatkowego?

Zobowiązania firmy pod względem podatków są znacznie poważniejsze, niż zwykłego obywatela – większe przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj własne działy księgowości, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad finansami firmy i pilnowanie wszystkich formalności związanych z podatkami, jednak osoby prowadzące małą firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą często gubią się w gąszczu często zmienianych przepisów ordynacji podatkowej. W takich sytuacja warto skorzystać z pomocy doradców podatkowych

Jakie usługi oferują doradcy podatkowi?

Doradcy podatkowi to osoby, które specjalizują się przede wszystkich w udzielaniu porad oraz wyjaśnień w kwestiach podatków. Ordynacja podatkowa, czyli ustawa regulująca polskie prawo podatkowe jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych – zorientowanie się we wszystkich aktualnych zmianach i zrozumienie ich wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również czasu, których wielu przedsiębiorcom często po prostu brak. Nieznajomość prawa nie zwalnia jednak z obowiązku jego przestrzegania, dlatego mali przedsiębiorcy wszelkie swoje wątpliwości powinni konsultować z doradcami podatkowymi. Pomoc doradców jest zalecana w szczególności, jeśli w grę wchodzi prawo celne oraz międzynarodowe prawo podatkowe.

Czym jeszcze zajmują się doradcy podatkowi?

Zadania doradców podatkowych nie ograniczają się jednak wyłączone do udzielania porad prawnych. Mogą oni również na zlecenie klientów prowadzić ich księgi rachunkowe oraz inne ewidencje podatkowe, a także wspomóc ich w sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych. Doradcy podatkowi posiadają również kwalifikacje do obsługi płacowo-kadrowej firm, a więc między innymi pomagają im w odprowadzaniu składek ZUS czy ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród pozostałych usług doradców podatkowych świadczonych na rzecz firm znajdziemy również między innymi:

  • Rejestrację przedsiębiorstw w organach ewidencyjnych
  • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
  • Audyty podatkowe

Dlaczego warto korzystać z usług doradców podatkowych?

Jak zostało wcześniej wspomniane, nieznajomość prawa podatkowego nie zwalania przedsiębiorcy z obowiązku przestrzegania jego zapisów. Korzystanie z usług doradcy podatkowego to przede wszystkim metoda zabezpieczenia się przed błędami w księgowości, które mogą dla firmy skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Wsparcie profesjonalnych doradców, takich jak Biuro Księgowe Grażyny Jabłońskiej z Gliwic to gwarancja prawidłowo prowadzonej dokumentacji oraz duża oszczędność czasu, który można wykorzystać na rozwijanie działalności.