Samochody ciężarowe Przedsiębiorca
19 listopada 2021

Kategorie pozwoleń na przewóz ładunków wielkogabarytowych

Przewożenie ładunków ponadgabarytowych to tak zwane przejazdy nienormatywne. Ze względu na swoją specyfikę, są one regulowane przez odpowiednie przepisy. Jakie kategorie pozwoleń można wyróżnić i co na ich temat warto wiedzieć? O tym w poniższym artykule!

Rodzaje kategorii zezwoleń w przewozach ponadgabarytowych

Kategoria I

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie jest większa niż dopuszczalna, a nacisk jego osi nie przekracza 11,5 t. Zezwolenie wydawane jest przez zarządzającego daną drogą na okres 6 lub 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że transport ponadgabarytowy realizują dobre firmy logistyczne, takie jak np. Intrade.

Kategoria II

Zezwolenie wydawane jest dla pojazdu o szerokości równej lub mniejszej 3,5 metra. W tym wypadku wysokość, nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie są większe niż dopuszczalne. Pozwolenie na transport ponadgabarytowy wydawane jest na drogi publiczne (nie dotyczy to autostrad i ekspresówek).

Kategoria III

Pozwolenie wydawane dla pojazdu, którego wymiary są równe lub mniejsze: szerokość: 3,2 metra,  wysokość 4,3m, długość 15m dla pojazdu pojedynczego i 23m dla zespołu pojazdów. Rzeczywista masa całkowita i nacisk osi muszą być mniejsze od dopuszczalnej wartości. Pozwolenie wydawane jest na wszystkie drogi publiczne przez starostę, na okres jednego, sześciu, dwunastu lub 24 miesięcy.

Kategoria IV

Pozwolenie wydawane jest dla pojazdów posiadających szerokość równą lub mniejszą 3,4 metra oraz długościach równych lub mniejszych: 15m dla pojazdu pojedynczego, 23m dla zespołu pojazdów, 30m dla zespołu pojazdów posiadających osie skrętne. Rzeczywista masa całkowita i nacisk osi są mniejsze niż dopuszczalne. Pozwolenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 i 24mc. W przypadku transportu międzynarodowego należy mieć dodatkowe pozwolenie wystawione przez Urząd Celny.

Kategoria V

Pozwolenie wydawane jest dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 60 ton i nacisku na oś mniejszym niż dopuszczalny. Pojazdy posiadające szerokość równą lub mniejszą 4,3 metra oraz długości równych lub mniejszych: 15m dla pojazdu pojedynczego, 23m dla zespołu pojazdów, 30m dla zespołu pojazdów posiadających osie skrętne. Podobnie jak w kategorii IV, pozwolenie wydaje GDDKiA, a w przypadku przewozów międzynarodowych należy mieć pozwolenie Urzędu Celnego.

Kategoria VI

Wszystkie pojazdy o szerokości równej i mniejszej 3,4m dla drogi jednojezdniowej i 4m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP. Pojazd nie może przekraczać też wysokości 4,3m i długości jak w kategorii IV. Pozwolenie również wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 i 24mc, a  przewozy międzynarodowe wymagają zezwolenia Urzędu Celnego.

Kategoria VII

Pozwolenie wydawane jest terminowo przez GDDKiA lub prezydenta danego miasta – w przypadku jednokrotnego przejazdu na 14 dni, wielokrotnego – na 30 dni. W tym przypadku wymiary i rzeczywista masa całkowita pojazdu są większe niż dopuszczalne w kategoriach od I do VI.