Zmartwiony przedsiębiorca na schodach Przedsiębiorca
30 maja 2022

Kiedy firma może ogłosić upadłość?

Upadłość to ostatni etap działalności przedsiębiorstw, które nie są już w stanie utrzymywać się na rynku i spłacać bieżących zobowiązań oraz długów. Taką możliwość przewiduje polskie prawo, jednak w wielu przypadkach złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie jest obowiązkiem, a brak jego złożenia może grozić poważnymi konsekwencjami. Jednak żeby takie ogłoszenie mogło nastąpić, trzeba spełniać ku temu odpowiednie warunki. Dowiedz się, jakie dokładnie i sprawdź, gdzie warto zgłosić się w takiej kryzysowej sytuacji.

Upadłość a prawo

Kwestię upadłości przedsiębiorstwa reguluje prawo, a konkretnie ustawa prawo upadłościowe. To z tego aktu prawnego można dowiedzieć się wszystkiego na temat tego, kto jest zobowiązany do ogłoszenia upadłości oraz jak przebiega taki proces.

W ustawie można też znaleźć informacje na temat przesłanek niezbędnych do ogłoszenia upadłości oraz konsekwencji takiego zdarzenia.

Wniosek poprzedzający upadłość

Pierwszym krokiem poprzedzającym upadłość jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. To dokument, który musi być złożony w odpowiednim sądzie.

Należy go przygotować samodzielnie lub przy wsparciu doradców restrukturyzacyjnych, na przykład z kancelarii prawa restrukturyzacyjnego Wardyn w Szczecinie.

Po złożeniu wniosku, otwierana zostaje sprawa sądowa, czyli postępowanie o ogłoszenie upadłości. Co ważne, taki wniosek może być złożony także przez wierzyciela.

Jakie przesłanki są niezbędne do ogłoszenia upadłości firmy?

Podstawową przesłanką skłaniającą firmę do ogłoszenia upadłości jest niemożność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań względem wierzycieli. Innymi słowy, chodzi o niewypłacalność.

Kiedy można jednak uznać, że przedsiębiorstwo jest niewypłacalne? Przyjmuje się, że jest to okres powyżej trzech miesięcy. Jeśli dana firma zalega z płatnościami dłużej niż trzy miesiące, należy już składać wniosek o postępowanie upadłościowe.

Kolejnym powodem może być to, że należności przekraczają wartość majątku przedsiębiorstwa, a ten stan trwa dłużej niż 2 lata. Wskazany kazus dotyczy jednak jedynie osób prawnych i jednostek posiadających osobowość prawną.

Do kogo zwrócić się po pomoc w razie niewypłacalności?

Warto zgłosić się do specjalistów z dziedziny prawa upadłościowego i postępowań w sprawie upadłości. Odpowiednia kancelaria przygotuje wymagane przez sąd opinie lub ekspertyzy.

W wielu takich miejscach oferowane są ponadto usługi pomocowe dla członków zarządu i przedsiębiorców w toku postępowań sankcyjnych. Ponadto wsparcie obejmuje również doradztwo strategiczne w zakresie upadłości dla wierzycieli oraz dłużników, a także reprezentowanie wierzycieli lub dłużników w postępowaniach.