Usługi notarialne dla przedsiębiorców Przedsiębiorca
1 lipca 2020

Kiedy przedsiębiorca musi skorzystać z pomocy notariusza?

Pomoc notariusza kojarzy się zazwyczaj ze sprawami z zakresu prawa spadkowego, ewentualnie rodzinnego oraz z transakcjami związanymi np. z zakupem nieruchomości. Jak się jednak okazuje, z usług kancelarii notarialnej korzystają nie tylko osoby prywatne, ale też przedsiębiorcy reprezentujący firmy i spółki. Na czym dokładnie polega pomoc notariusza dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Usługi notarialne dla przedsiębiorców

Zakres czynności notarialnych dotyczących działalności gospodarczej jest bardzo szeroki. Przedsiębiorcy korzystają z usług kancelarii notarialnych w sytuacjach związanych przede wszystkim z zawieraniem różnego rodzaju umów. Mogą to być akty notarialne dotyczące zarówno nabycia nieruchomości, jak i umowy handlowe oraz biznesowe dotyczące współpracy czy też dzierżawy przedsiębiorstwa. Warto przy tym pamiętać, że to właśnie akt notarialny stanowi najpewniejszą i zgodną z prawem formę dokonania danej czynności. Istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców ma również możliwość poświadczenia prawdziwości podpisu pod ważnymi dokumentami, a także zgodności kopii czy odpisów z oryginałem, czego można dokonać właśnie w kancelarii notarialnej. Ponadto notariusz może także pomóc w innych sprawach, m.in. związanych z udzieleniem pełnomocnictwa czy też przyjęciem do depozytu dokumentów.

Czynności notarialne związane z obsługą spółek

Szczególna pomoc udzielana jest przez kancelarie notarialne spółkom prawa handlowego. Dotyczy to różnego rodzaju czynności związanych z ustanowieniem i funkcjonowaniem spółki, a więc z zawieraniem i zmianami umów spółek zarówno jawnych, komandytowych jak i partnerskich, a także z procesem przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w spółkę oraz łączenia, podziału i rozwiązywania spółek.

Czynności notarialne obejmują również statuty spółek, np. akcyjnych, a także protokoły sporządzone podczas zgromadzeń, posiedzeń i zebrań np. członków zarządu, wspólników, akcjonariuszy czy też osób zasiadających w radzie nadzorczej. – Dodaje przedstawiciel Kancelarii Notarialnej Maria Winiarska i Martyna Oziębała-Winiarska. – Notariusz obsługuje ponadto sprawy związane z poświadczeniem własnoręczności podpisu, a także oferuje pomoc w procesie przejmowania i zbycia udziałów przez wspólników, co wymaga sporządzenia stosownego oświadczenia.

Jak więc się okazuje, zapotrzebowanie firm, niezależnie od ich struktury czy statutu, na obsługę notarialną jest bardzo duże, a pomoc świadczona na rzecz przedsiębiorców przez notariuszy obejmuje szeroki zakres usług.