przedsiębiorca płatnikiem VAT Przedsiębiorca
19 lipca 2022

Kiedy przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT?

Polskie prawo daje przedsiębiorcom wybór co do tego, czy chcą płacić VAT czy też wybrać inny sposób prowadzenia działalności. Zwolnienie z podatku VAT przysługuje jednak tylko w niektórych sytuacjach, a po przekroczeniu określonej kwoty dochodu większość osób prowadzących firmy ma obowiązek zarejestrować się jako tzw. „vatowcy”. Zobacz, co na temat podatku VAT mówi prawo.

Kim jest podatnik VAT i kto musi być nim obowiązkowo?

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku (Ordynacja podatkowa):

  • płatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego ma obowiązek obliczyć i pobrać od podatnika podatek, a następnie wpłacić go we właściwym terminie organowi podatkowemu,
  • podatnikiem VAT jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zgodnie z ustawami podatkowymi podlega obowiązkowi podatkowemu.

W stosunku do niektórych przedsiębiorców ustawodawca wymaga, aby byli oni czynnymi podatnikami VAT od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej. Należą do nich:

  • sprzedają metale szlachetne lub handlują nowymi środkami transportu,
  • świadczą usługi prawnicze lub w zakresie doradztwa,
  • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Kiedy przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT?

Przedsiębiorca nie musi rejestrować się do VAT wówczas, gdy w ciągu roku nie przekroczył kwoty sprzedaży wynoszącej 200 000 zł. Oznacza to, że wiele małych firm może funkcjonować latami bez konieczności opłacania VAT-u. Jeśli jednak przedsiębiorca uzna, że taki rodzaj prowadzenia działalności (czyli opłacanie VAT-u) mu odpowiada, może zrezygnować z tego zwolnienia. Aby to zrobić, niezbędne jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca już przed założeniem działalności gospodarczej wie, że nie będzie płatnikiem VAT, również musi poinformować o tym urząd skarbowy. Jeśli masz wątpliwości co do formy prowadzenia firmy, najlepiej jest skonsultować się ze specjalistami z biura rachunkowego i doradcami podatkowymi (np. z Biura księgowego JB w Bytomiu).

Od opisanej wyżej zasady są jednak wyjątki. Niektórzy przedsiębiorcy zostali przez ustawodawcę zwolnieni przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług z podatku zwolnieni z podatku VAT zostali przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie m.in. opieki medycznej, którzy wykonują zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej lub psychologa.