Przedsiębiorca
28 lutego 2019

Kierowca u psychologa: kiedy wymagane są badania?

Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu zmechanizowanego jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Niestety coraz częściej słyszy się o wypadkach spowodowanych brawurą lub jazdą pod wpływem alkoholu. Pojawia się więc pytanie o badania psychologiczne kierowców.

Kiedy zatem są wymagane?

Podstawy prawne – kto podlega obowiązkowemu badaniu?

Przepisy prawne jasno precyzują, kto i w jakich sytuacjach powinien udać się na badanie psychologiczne kierowców.

Ustawa o transporcie drogowym wskazuje na kandydatów i kierowców zawodowych wszystkich kategorii, taksówkarzy oraz motorniczych.

W ustawie o kierujących pojazdami natomiast czytamy o kierowcach ubiegających się o zawodowe kat. C, D i E prawa jazdy, także o tych, którzy starają się o przedłużenie posiadanych już uprawnień w zakresie kat. C,D,E, bo czasowo nie wykonują zawodu kierowcy; ponadto – w tej ustawie czytamy o osobach kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, instruktorach nauki jazdy i egzaminatorach oraz kandydatach do wykonywania tych czynności.

Według ustawy o kierujących pojazdami na badanie psychologiczne można też zostać skierowanym na podstawie decyzji Starosty Powiatowego, jako sprawca wypadku drogowego, po przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych i z powodu kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Kwestię badań psychologicznych reguluje także ustawa o medycynie pracy. Zgodnie z tą ustawą badanie psychologiczne zobowiązani są wykonać operatorzy wózków widłowych, operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz osoby kierujące pojazdem służbowym kat. B lub wykorzystujące prywatne samochody kat. B do celów służbowych.

Jak przebiegają badania psychologiczne?

Celem badania psychologicznego jest sprawdzenie sprawności intelektualnej, ocena procesów poznawczych i cech osobowości, ocena dojrzałości społecznej i zdolności do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Ważną częścią jest badanie sprawności psychoruchowej na aparatach do badania psychologicznego – aparatem krzyżowym, miernikiem czasu reakcji i aparatem Piórkowskiego – które sprawdzają koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość reakcji, odporność na zmęczenie czy też zdolność koncentracji.

Jak się przygotować na badania?

Na badanie psychologiczne nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Dobrze  jest jednak być osobą wypoczętą i na pewno trzeźwą – pamiętajcie o tym, zapisując się na wizytę. Odradzamy spożywanie alkoholu co najmniej dzień przed badaniem, bo to mogłoby wpłynąć na wyniki badania.
Pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy. Jeśli macie wadę wzroku, nie zapomnijcie o okularach lub soczewkach kontaktowych. Potrzebne też będzie skierowanie na badanie, jeśli takie  otrzymaliście od pracodawcy, lekarza czy Starostwa Powiatowego.

W Pracowni Psychologicznej Gontlach Ewa możliwe możliwe jest telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny badania w sposób elastyczny i co ważne dogodnych dla obu stron, a bardzo ważną informacją na pewno jest też to, że psychologa, który przeprowadza badanie wyróżnia bardzo pozytywne i indywidualne podejście do każdego klienta.