pracodawca Przedsiębiorca
6 września 2017

Konflikt z pracodawcą – jak znaleźć pomoc? Poradnik

Niestety wielu pracowników nie może liczyć na uczciwość swoich pracodawców. Brak wynagrodzenia za nadgodziny, opóźniające się wypłaty, odmawianie urlopu – to tylko kilka przykładów z długiej listy problemów, z jakimi na co dzień muszą się borykać polscy pracownicy. Z nieuczciwym pracodawcą można wygrać, trzeba jednak znać swoje prawa. Jeśli chcemy o nie walczyć, skorzystajmy z pomocy kogoś z odpowiednim doświadczeniem.

Pracodawca ma obowiązki!

Często idąc do pracy zapominamy, że nie tylko my mamy obowiązki – ma je także pracodawca! Umowa o pracę to transakcja wiązana – pracownik oferuje wykonywanie konkretnych obowiązków, w zamian za ustalone wynagrodzenie, a pracodawca zobowiązuje się zapewnić mu odpowiednie warunki do pracy i dostęp do wszelkich praw, które regulowane są przepisami. Pracodawca nie może nas zmuszać do wykonywania pracy spoza naszego zakresu obowiązków – jeśli odmówimy zrobienia czegoś, co nie leży w naszych kompetencjach, szef nie może nas za to ukarać. Poza tym obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Wypłatę musimy otrzymywać w stałym, ustalonym terminie, przynajmniej raz w miesiącu. Pensja nie powinna być też wypłacana później niż po dziesięciu dniach od końca okresu, za który otrzymujemy wynagrodzenie. Niestety, wielu pracodawców, kiedy firma ma kłopoty finansowe, spóźnia się z wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom. Nie powinniśmy się na to godzić! Jeśli pracodawca nie wypłacił nam wynagrodzenia, zgłośmy się po pomoc do dobrego radcy prawnego. Pomocy udzieli nam Skaba Bogdan. Kancelaria radcy prawnego to miejsce, w którym pracownicy mogą dowiedzieć się, jak rozwiązać konflikt z pracodawcą. Warto jednak dodać, że zakres usług kancelarii wykracza poza dziedzinę prawa pracy – więcej o tym tutaj:

.

Masz prawo do odpoczynku

Pracownik ma prawo do przerw. Pracodawca nie może nam odmówić 15-minutowej przerwy, jeśli przepracowaliśmy 6 godzin. Nie wolno mu także zlecać nam nocnej pracy w wymiarze większym niż 8 godzin. Musi też ustalać grafik tak, by zapewnić nam minimalny nieprzerwany wypoczynek dobowy (minimum 11 godzin od zakończenia pracy do jej rozpoczęcia) oraz tygodniowy (35-godzinna przerwa od pracy). Częstym sposobem łamania prawa pracy jest odmawianie pracownikom prawa do dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić nam takiego urlopu. Urlop nie zawsze musi przypadać w wybranym przez nas terminie, jednak nie można nam go odmówić.

Bezpieczeństwo w pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie nam bezpieczeństwa w pracy. To po jego stronie leży zorganizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i dostosowanie warunków panujących w przedsiębiorstwie do wymogów tych przepisów. Pracodawca nie może narażać swoich pracowników na niebezpieczeństwo!