Przedsiębiorca
19 czerwca 2017

Jakie korzyści można odnieść z optymalnego planowania regionów sprzedaży

Sukces firmy zależy nie tylko od zaangażowania pracowników i talentu kadry zarządzającej, ale także od dobrego zaplanowania regionów sprzedaży – zarówno pod kątem potencjału rynku, jak i zarządzania geografią dostaw. Optymalizacja regionów sprzedaży zwiększa zyski firmy i ułatwia realizację planu sprzedażowego.

Jak można zoptymalizować regiony sprzedaży?

Region sprzedaży obejmuje zarówno klientów, pracowników firmy (przedstawicieli handlowych, dostawców itd.), jak i łańcuch dostaw i lokalne magazyny. Jego optymalizacja jest niezbędna do realizacji ambitnej strategii sprzedaży, która będzie nastawiona nie tylko na utrzymanie aktualnego poziomu sprzedaży, ale przede wszystkim na jej wzrost. Elementami optymalnego planowania regionów sprzedaży są m.in.: optymalizacja geografii dostaw, tworzenie obszarów działania dla pracowników i ustalenie lokalizacji magazynów.

Optymalizacja geografii dostaw

Jest to proces polegający na wyznaczaniu granic obszarów działania pojazdów dystrybucyjnych. Celem tego działania jest realizowanie zadań transportowych jak najniższym kosztem. Aby zmniejszyć koszt dostawy towaru do klienta, uwzględnia się m.in.: wielkość strumieni towarowych, częstotliwość dostaw, a także odległość każdego kontrahenta w obszarze od magazynu albo cross-doku.

Wykonanie poprawnej analizy geografii dostaw pozwala na optymalizację lokalizacji punktów magazynowych, a w efekcie minimalizację kosztów dojazdu.

Tworzenie obszarów działania dla pracowników

Podczas planowania działania w regionach sprzedaży, istotne jest również wyznaczenie obszarów działania dla poszczególnych pracowników w regionie (handlowców i dostawców). Każdy pracownik powinien mieć zrównoważone obciążenie i możliwie jak najlepszy dojazd do obsługiwanych klientów.

Optymalne planowanie strategiczne regionów sprzedaży wymaga precyzyjnej analizy danych, dlatego stosuje się do tego wyspecjalizowane programy informatyczne wyposażone w algorytmy analizujące dane dotyczące statystyk sprzedaży w regionie, danych o regionie i danych dotyczących klientów. Przykładem takiego nowoczesnego narzędzia jest system – SkyLogic Strategy.

– System SkyLogic Strategy to automatyczny system analizy przestrzennych systemów transportowo-magazynowych i wspomagania decyzji strategicznych dla dużych firm. Uwzględnia równocześnie wiele alternatywnych scenariuszy obsługi tego samego regionu sprzedaży, wspierając jednocześnie zarządzanie zadaniami grup pracowników: handlowców, vansellerów czy serwisantów. Zastosowanie systemu pozwala zoptymalizować działanie regionu sprzedaży i zmniejszyć koszty obsługi wszystkich obszarów i każdego klienta – wyjaśnia pracownik firmy Benson Consultants, producenta systemu SkyLogic.