Rozliczenie podatku w firmie Przedsiębiorca
20 lipca 2020

Korzyści z kwartalnego rozliczania podatków w firmie

Polskie firmy najczęściej rozliczają na bieżąco dwa rodzaje podatków – dochodowy (PIT) oraz od towarów i usług (VAT). Do wyboru są dwie możliwości, można je rozliczać w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Jeśli jesteś na etapie wyboru jednej z tych opcji, podpowiemy jakie korzyści płyną z kwartalnego rozliczania podatków, a przy okazji, w jakich momentach uciążliwe może być rozliczanie comiesięczne. Zapraszamy do lektury.

Ekspert z Zarządzanie-Biznes-Finanse mówi: Rozliczanie kwartalne obu podatków – VAT i dochodowego – przynosi korzyści zwłaszcza małym przedsiębiorstwom. Mniejsza częstotliwość kontaktów z urzędem skarbowym, mniej operacji do wykonania, a w przypadku błędu o wiele mniej deklaracji do korekty.

Podatek VAT i PIT kwartalnie – zalety

Praktyka pokazuje, że comiesięczne rozliczenia szybko stają się uciążliwe. Podatnik zawsze ma obowiązek rzetelnego, prawidłowego, bezbłędnego i terminowego prowadzenia rachunkowości i rozliczania się z fiskusem. Robienie tego co miesiąc – biorąc pod uwagę oba podatki – daje aż 24 formularze w roku. Przy rozliczaniu kwartalnym zaledwie 8, co niesie za sobą następną korzyść.

Mniej rozliczeń w roku, to mniej kłopotu w przypadku popełnienia błędu i otrzymania wezwania do korekty. W takiej sytuacji wszystkie deklaracje począwszy od błędnej, podlegają ponownemu złożeniu w poprawionej formie. Kwartalne rozliczanie podatków powoduje, że deklaracji do poprawienia jest znacznie mniej, tym samym masz mniej kłopotu.

Z kwartalnym rozliczeniem VAT zyskujesz większą płynność finansową i dłuższy czas na rozliczenie faktur. Przy miesięcznym rozliczaniu VAT musisz potrącić maksymalnie do 3 miesięcy od wystawienia faktury. Kwartalne rozliczanie daje Ci na to nawet 9 miesięcy – potrącenie podatku musi nastąpić do 3 kwartałów od wystawienia faktury. Może to znacznie poprawić Twoją sytuację, jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą za towar lub usługę. Niezależnie od jego terminowości, Ty jesteś zobligowany do rozliczenia się z fiskusem na podstawie faktury.

Kto może skorzystać z kwartalnego rozliczania VAT i PIT?

Podatek dochodowy kwartalnie mogą rozliczać wszystkie firmy. Kwartalne rozliczanie PIT można wybrać w trakcie zakładania działalności gospodarczej, ale też  po tym, jak wybrałeś już miesięczne rozliczenie. Żeby to zrobić, musisz wysłać  pisemne powiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego nowego roku podatkowego (roku kalendarzowego). Po tej dacie ze zmianą będziesz musiał poczekać do następnego roku.

VAT kwartalnie mogą rozliczać jedynie mniejsze firmy, których obrót w roku podatkowym nie przekracza wartości 1,2 mln euro. Co istotne nie możesz wybrać tej formy rozliczania od razu, a dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od zarejestrowania się do VAT-u. Jeśli po upływie wskazanego okresu okaże się, że obrót Twojej firmy nie przekroczył podanej wartości, możesz aktualizować formularz VAT-R i przejść na rozliczenie kwartalne. Możesz to zrobić do 25 dnia drugiego dnia miesiąca, za który ma być złożona deklaracja kwartalna.