Kasa fiskalna Przedsiębiorca
4 lutego 2021

Kto jest objęty obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej?

Bardzo wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą musi korzystać z kas fiskalnych. Są to bardzo przydatne urządzenia, dzięki którym można kontrolować wszelkie transakcje związane ze sprzedażą produktów i usług. Poza tym, na rynku pojawiły się kasy fiskalne online i w 2021 roku coraz więcej firm musi je stosować. Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej.

Kto musi korzystać z kasy fiskalnej?

Obowiązkiem wykorzystywania kasy fiskalnej są objęte głównie firmy świadczące usługi dla osób prywatnych. Od tej reguły są różne odstępstwa, ale podstawowa zasada jest taka, że z urządzeń tych nie muszą korzystać przedsiębiorcy, którzy generują obrót nieprzekraczający 20 tysięcy zł netto w ciągu roku. Wyjątkami są między innymi sprzedawcy alkoholu i perfum, a także przedsiębiorcy oferujący usługi kosmetyczne i fryzjerskie.

Dodatkową kwestią jest to, że w 2021 roku coraz więcej firm jest zobowiązanych do założenia kasy fiskalnej online (część przedsiębiorców była do tego zobligowana już w 2020). W tym przypadku stare urządzenie zostaje wyrejestrowane. Obowiązują dwa terminy: 1 stycznia i 1 lipca. Od początku roku w kasy fiskalne online musiały się zaopatrzyć firmy oferujące krótkotrwały nocleg, niektóre przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej, a także właściciele składów opału. Z kolei latem obowiązek ten będzie dotyczył między innymi firm świadczących usługi prawnicze, fryzjerskie i kosmetyczne, a także lekarzy i dentystów. Nowe przepisy odnośnie kas będą wdrażane do roku 2023.

Jak działają kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych urządzeń tym, że są podłączone do Internetu, dzięki czemu kopie dokumentów są automatycznie przenoszone do wewnętrznej pamięci, a wszelkie informacje dotyczące sprzedaży są przesyłane do Ministerstwa Finansów. 

Kasy mogą współpracować z terminalami płatniczymi, a oprócz tradycyjnych paragonów, będą one również zapisywać e-paragony – dodaje pracownik firmy KAS-TECHRozwiązanie to likwiduje konieczność stacjonarnych kontroli przeprowadzanych przez pracownika Urzędu Skarbowego, a także pozwala uniknąć oszust podatkowych i innych nieprawidłowości. Poza tym, ułatwia generowanie codziennych raportów. Zaletą kas fiskalnych online jest to, że aktualizują się one automatycznie.

Serwisowanie kas fiskalnych online

Korzystanie z kas fiskalnych online może przynieść wiele korzyści, o ile oczywiście urządzenia te będą w pełni sprawne. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzać ich serwis przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli ich stan będzie tego wymagał. Dobra kondycja kas wpłynie pozytywnie na ich efektywne i bezawaryjne używanie. Każda kasa fiskalna obowiązkowo musi być poddawana regularnym przeglądom technicznym. Wynika to z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest właściciel urządzenia – jeżeli zaniecha działania, to on zostanie obciążony karą finansową.