Księgowa Przedsiębiorca
7 czerwca 2021

Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?

Rozliczanie przedsiębiorstwa przy pomocy księgowości pełnej jest o wiele bardziej skomplikowane, dlatego też mikro i małe firmy często korzystają z księgowości uproszczonej. Jest to rodzaj prostszej formy rozliczania podatku, nazywany również księgowością małą, która może być prowadzona wyłącznie pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów. Na czym polega księgowość uproszczona i kto może skorzystać z takiej formy prowadzenia działalności? Wyjaśniamy.

Na czym polega księgowość uproszczona?

Uproszczona księgowość przede wszystkim daje możliwość korzystania z usług księgowości internetowej, dzięki czemu o wiele wygodniej można załatwiać wszelkie sprawy księgowe. Prowadzenie takiej formy działalności można wykonywać samemu, niemniej jednak jest to zadanie wymagające znajomości określonych przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. – mówi specjalista z Biura Rachunkowego Zysk w Gorzowie Wielkopolskim. – W zależności od wybranej formy prowadzenia księgowości uproszczonej odbywa się to na odmiennych zasadach, jednak zdarza się, że w niektórych przypadkach firma dodatkowo zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, przebiegu pojazdów, a także rejestru VAT.

Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?

Księgowość uproszczona przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej oraz korzystać z niej mogą spółki prawa handlowego – jawne i partnerskie. Możliwość skorzystania z małej księgowości mają także organizacje, partie polityczne, stowarzyszenia i fundacje. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok nie mogą również przekroczyć równowartości 2 mln euro w przeliczaniu na złotówki. Limit ten obliczany jest na podstawie średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września następujący przed rokiem obrotowym. Natomiast jeśli działalność nie spełnia powyższych warunków lub przekroczy limit, w takiej sytuacji konieczne jest przejście na pełną księgowość.

Jakie są formy prowadzenia uproszczonej księgowości?

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia małej księgowości, zwłaszcza przez firmy jednoosobowe jest księga przychodów oraz rozchodów. Musi być ona założona w pierwszym dniu prowadzenia działalności gospodarczej lub 1 stycznia danego roku podatkowego, co należy zgłosić do urzędu skarbowego. Prowadzenie takiej formy księgowości uproszczonej może odbywać się zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Księga przychodów i rozchodów polega przede wszystkim na sumowaniu przychodów oraz kosztów na podstawie dokumentów księgowych, takich jak rachunki, faktury i dowody wewnętrzne, natomiast podatek naliczany jest na zasadach ogólnych lub liniowych.

Jedną z form prowadzenia księgowości uproszczonej jest również karta podatkowa, która polega na płaceniu stale określonej kwoty podatku co miesiąc. Wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy od ilości mieszkańców w miejscu, w którym prowadzona jest firma, od ilości jej pracowników, a także od rodzaju konkretnej działalności. Karta podatkowa to również rozwiązanie dla podatników zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej w pewnych określonych zawodach.

Mała księgowość może być także prowadzona w formie ryczałtu ewidencjonowanego polegającego na płaceniu określonej stawki zależnej od przychodów z wyłączeniem kosztów firmy, które nie mają wpływu na wysokość podatku. Ryczałt ewidencjonowany to dobre rozwiązanie dla firm, które nie generują dużych comiesięcznych kosztów, niemniej jednak warto pamiętać o tym, że nawet w przypadku strat, przedsiębiorstwo musi uregulować zobowiązania podatkowe.