ksiegowosc Przedsiębiorca
21 lutego 2019

Kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy z niej korzystają płacą podatek od przychodu. Tym samym nie mogą pomniejszyć go o koszty jego uzyskania. Z tego rozwiązania korzystają osoby prowadzące działalność w formie indywidualnej bądź spółki osobowej. W jakich przypadkach jest to opłacalne?

Jak zgłosić rozliczenie w ramach ryczałtu ewidencjonowanego?

Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozliczać w ramach ryczałtu ewidencjonowanego muszą zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędnika skarbowego. Należy dokonać tego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności lub do dnia 20. miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki, stosowne oświadczenie powinny złożyć wszyscy jej wspólnicy, każdy w odpowiednim urzędzie skarbowym biorąc pod uwagę aktualne miejsce zamieszkania.

Kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, a kto nie?

Jednak nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa z roku 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza z grona podatników, którzy mogą rozliczać się w ramach ryczałtu przedsiębiorców prowadzących apteki, udzielają pożyczek pod zastaw (prowadzą lombardy) oraz zajmujących się kupnem i sprzedażą wartości dewizowych. Do grupy tej nalezą również m.in. osoby handlujące częściami do pojazdów mechanicznych czy wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym za wyjątkiem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasza działalność pozwala nam na rozliczenie w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, takim jak na przykład katowickie biuro Plus.

Działalność gospodarcza a świadczenie usług na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy

Ponadto ryczałt ewidencjonowany nie jest przeznaczony dla osób, które były lub są zatrudnione w ramach umowy o pracę i zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą powiązaną ze świadczeniem usług na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy. Poza tym podatnik lub spółka traci prawo do rozliczania się ryczałtem w momencie, gdy uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Osoby korzystające  z tej formy rozliczenia powinny ponadto pamiętać o limitach. Ryczałt ewidencjonowany dotyczy bowiem tylko tych przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności samodzielnej w wysokości do 250 tysięcy euro bądź przychody każdego wspólnika  danej spółki nie były wyższe od tej kwoty.