Para przy kasie fiskalnej Przedsiębiorca
14 lipca 2022

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Każdy przedsiębiorca, który zajmuje się sprzedażą towarów lub usług, musi ewidencjonować wszelkie transakcje. Najczęściej są do tego celu wykorzystywane kasy fiskalne, których zakup wiąże się z niemałym wydatkiem, szczególnie w przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń. Wiele osób, po spełnieniu kilku warunków, może jednak skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej! Przeczytaj, kiedy i komu przysługuje taka możliwość!

Na czym polega ulga na zakup kasy fiskalnej?

Ulga na zakup kasy fiskalnej polega na zwrocie określonej kwoty przeznaczonej na nabycie tego urządzenia. Duży wybór kas, które podlegają zwrotowi, znajdziesz w renomowanych sklepach, takich jak Fiskas. Osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy, mają prawo odliczyć od podatku kwotę w wysokości 90% ceny urządzenia, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 700 zł.

Warto pamiętać, że przy zakupie dwóch lub kilku kas, ulga dotyczy każdego urządzenia z osobna. Jeśli zwracana suma jest wyższa od należnego w danym okresie rozliczeniowym podatku, można ubiegać się o jej zwrot na rachunek bankowy lub rozłożenie tej kwoty na przyszłe okresy rozliczeniowe.

Komu przysługuje możliwość skorzystania z ulgi?

Przede wszystkim warto pamiętać, że z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nabyły kasę fiskalną online. Coraz więcej branż zobowiązanych jest bowiem do korzystania właśnie z tego rodzaju urządzeń rejestrujących. Ponadto uzyskanie zwrotu jest możliwe tylko, jeśli posiadasz fakturę potwierdzającą zakup kasy oraz dowód zapłaty za nią pełnej kwoty. Bardzo ważne jest również rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym terminie. Aby uzyskać należny zwrot, przedsiębiorca powinien wypełnić plik JPK V7 (jeśli jest czynnym płatnikiem VAT) lub złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego.

Kto nie może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Osoby, które dokonały zakupu kasy offline, nie posiadają faktury za zakup urządzenia lub rozpoczęły ewidencję w późniejszym niż obowiązujący terminie, nie mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ponadto bywają sytuacje, w których przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zwrotu otrzymanej kwoty. Należy do nich niewywiązanie się z obowiązków, jakie nakładane są na właścicieli kas rejestrujących. Wśród takich zobowiązań należy wymienić fiskalizację kasy przy pomocy serwisanta, dokonywanie regularnych przeglądów technicznych przez uprawniony do tego serwis, a także zapewnienie urządzeniu stałego połączenia z Internetem.