księga rachunkowa Przedsiębiorca
29 października 2020

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe są najbardziej szczegółową formą zapisu zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Do ewidencjonowania w taki sposób są zobowiązane podmioty, które prowadzą pełną księgowość. Niektóre przedsiębiorstwa, z racji swojej formy (np. spółki czy zagraniczne oddziały firm), są objęte koniecznością rozliczania się w ramach pełnej księgowości, dla innych stanowi ona dobrowolny wybór.

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe są ewidencją, która obejmuje zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie. Zdarzenia gospodarcze są odnotowywane na odpowiednich kontach, z których niektóre należą do kont syntetycznych, a inne do analitycznych. Celem prowadzenia takiego wykazu jest możliwość kontrolowania obrotów i sald oraz stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.

Specjalista z biura rachunkowego Compo System wyjaśnia, że księgi rachunkowe składają się z poszczególnych elementów. Każdy z nich odpowiada za konkretny dział rachunkowości firmy i pozwala uzyskać najbardziej szczegółowy wgląd w stan finansowy przedsiębiorstwa. Do składników ksiąg rachunkowych należą:

– dziennik, w którym zapisuje się dane o operacjach gospodarczych,

– księga główna, która stanowi najważniejszy element

– księga pomocnicza, która służy uszczegółowieniu zapisów,

– zestawienie obrotów i sald,

– wykaz aktywów i pasywów, który sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone nie tylko chronologicznie, ale także w porządku systematycznym. Oznacza to, że każdy zapis powinien znaleźć się we właściwym miejscu, co ułatwia ocenę sytuacji majątkowej firmy.

Kto powinien prowadzić księgi rachunkowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest nazywane pełną księgowością. Niektóre formy działalności gospodarczej są prawnie zobligowane do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w taki sposób. Inne mogą zdecydować się na księgi rachunkowe w sposób dobrowolny. To, kto musi prowadzić pełną księgowość, określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z nią, księgi rachunkowe obowiązują:

– spółki handlowe oraz spółki cywilne,

– osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych,

– spółki jawne oraz spółki partnerskie, jeśli uch dochód w poprzednim roku podatkowym przekroczył określoną wartość,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

– oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych.

Wymienione podmioty są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Jednak każde przedsiębiorstwo może dobrowolnie zdecydować się na ewidencjonowanie w taki sposób. W niewielkich firmach jest to rzadko wybierana forma zapisu, ponieważ jest skomplikowana i wymaga zatrudnienia profesjonalnego księgowego.