kurs-na-kierowce-TIR Przedsiębiorca
13 czerwca 2018

Kursy dla kierowców – kategoria C

Niezależnie od tego, czy umiejętność prowadzenia wozu ciężarowego potrzebna jest ci w związku z wykonywanym zawodem, czy też tylko prywatnie (np. po to, aby jeździć większym camperem), nie możesz wyjechać nim na drogę, mając wyłącznie standardowe prawo jazdy kategorii B. Potrzebujesz uprawnień kategorii C – do ich zdobycia przygotowuje zaś specjalistyczne szkolenie. Co warto o nim wiedzieć?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie prawa jazdy kategorii B i ukończenie przynajmniej 20 lat i 9 miesięcy – do egzaminu na prawo jazdy kat. C można bowiem podejść dopiero mając 21 lat. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków. Dotyczą one osób, które przeszły tzw. kurs kwalifikacji wstępnej pełnej do kat. C (potrzebny do zostania zawodowym kierowcą ciężarówki) i żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w obu przypadkach wystarczy osiągnięcie pełnoletności. Funkcjonariusze Straży Pożarnej i Granicznej oraz Policji muszą być o rok starsi, tj. mieć ukończone 19 lat.

Aby wziąć udział w kursie na prawo jazdy kategorii C, trzeba też wcześniej dopełnić formalności związanych ze stworzeniem profilu kandydata na kierowcę (PKK).

Wymaga to złożenia w starostwie wniosku o wydanie prawa jazdy, aktualnego zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, a także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem – tłumaczy przedstawiciel wrocławskiej szkoły nauki jazdy Manewr.

Program kursu

Samo szkolenie obejmuje co najmniej 20 godzin lekcyjnych (po 45 min) części teoretycznej i co najmniej 30 godzin zegarowych (po 60 min) części praktycznej na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Warunkiem wzięcia udziału w części praktycznej jest uprzednie odbycie zajęć z części teoretycznej. Z tego obowiązku zwolnione są jednak osoby, które zdały stosowny egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD), np. przygotowując się do niego wcześniej we własnym zakresie – a także osoby dysponujące już prawem jazdy kategorii C1.

Egzaminy

Aby przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy, trzeba najpierw pomyślnie zdać egzaminy wewnętrzne – zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej – organizowane przez daną szkołę nauki jazdy. Sprawdzian ten wygląda podobnie jak egzamin państwowy, a jego niezaliczenie może skutkować koniecznością odbycia dodatkowych godzin kursu. Dopiero kiedy kandydat na kierowcę uzyska zadowalający wynik, szkoła może uzupełnić jego PKK, dołączając zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uprawnienia

Pomyślnie zdany egzamin państwowy upoważnia natomiast do uzyskania dokumentu zezwalającego na kierowanie samochodem, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, również wyposażonym w lekką (do 750 kg) przyczepę. Wyłączone są z tego autobusy, jednak dysponując prawem jazdy kat. C, możemy prowadzić też ciągnik rolniczy (oraz ciągnik z lekką przyczepą), pojazdy wolnobieżne, quady i motorowery.