Przedsiębiorca
13 lutego 2017

Leasing o cechach najmu długoterminowego

Leasing o cechach najmu długoterminowego w niektórych przypadkach jest szczególnie atrakcyjną formą pozyskania sprzętów do firmy. Trzeba jednak wiedzieć kiedy to rozwiązanie staje się najbardziej opłacalne.

Decyzje właścicieli firm lub menadżerów dotyczące wyboru formy finansowania oparte są zazwyczaj na kalkulacjach związanych z łączną ceną tego finansowania. W niektórych przypadkach będzie to parametr niewystarczający. Kluczowe będzie bowiem założenie co zamierzamy zrobić z przedmiotem leasingu po zakończeniu okresu leasingu. W świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT szczególną grupą są samochody osobowe i inne przedmioty, w przypadku których fiskus pozwala nam na odliczenie jedynie 50% podatku VAT, jeśli nie prowadzimy ewidencji przebiegu czyli tzw. kilometrówki. Przejdźmy zatem do rachunku opłacalności związanego z zakończeniem umowy leasingu pojazdu osobowego. Po zakończeniu umowy leasingu możemy:

  • Wykupić pojazd z leasingu i dalej wykorzystywać go w firmie
  • Wykupić pojazd z leasingu i przeznaczyć go na sprzedaż, aby wyleasingować kolejny
  • Zwrócić pojazd leasingodawcy i wyleasingować kolejny.

Pierwszy przypadek najkorzystniej będzie sfinansować klasycznym leasingiem operacyjnym z parametrami leasingu dopasowanymi do naszych indywidualnych potrzeb i możliwości. Natomiast dwa kolejne przypadki generują następstwa podatkowe, które porównamy, aby wyłonić korzystniejsze rozwiązanie.
Posłużmy się przykładem w którym przedsiębiorca bierze w leasing nowy pojazd o wartości brutto 160.000 zł. Opłata wstępna wynosi 10% przedmiotu leasingu, okres leasingu to 36 miesięcy a wykup pojazdu to 1% wartości. Zakładamy, że łączny koszt umowy leasingu wynosi 106%, a nasz przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT i rozlicza się z urzędem skarbowym na podstawie podatku liniowego o stawce 19%.
Każda opłata netto z tytułu zawartej umowy leasingu stanowi koszt uzyskania przychodu. Vat możliwy jest do odliczenia w 50%. Pozostała nieodliczona część Vat również stanowi koszt uzyskania przychodu. Jakie zatem nasz przedsiębiorca osiągnie oszczędności przy finansowaniu pojazdu? Ile realnie będzie go on kosztował? Spójrzmy na poniższą tabelę

Tabela z wykupem

Wynika z niej, że łączna wartość oszczędności podatkowych wynosi 45.068,12 zł, ale w świetle planów przedsiębiorcy związanych ze zmianą pojazdu i jego sprzedażą wystąpią obciążenia podatkowe w postaci podatku dochodowego od uzyskanego przychodu oraz CAŁEJ!!! należnej wartości podatku VAT . Biorąc pod uwagę, że wartość pojazdu po 3 latach statystycznie wynosi ok.50% jego wartości początkowej zaoszczędzona kwota wynikająca z pomniejszenia należnych podatków w wysokości 45.068,12 topnieje i pomniejsza się o VAT należny 14959,35 oraz podatek dochodowy 12357,72 zatem realna oszczędność wynosi tylko 17.751,05.
Obserwując wartość VAT naliczonego (zaoszczędzonego) a należnego (odprowadzanego po sprzedaży) okazuje się, że fiskus jest wyjątkowo chciwy. Jak zatem temu zapobiec?

Niewykupywanie pojazdu z leasingu

Rozwiązaniem tego problemu jest zwrot pojazdu leasingodawcy i niewykupywanie go z leasingu. Aby jednak to było opłacalne należy skonstruować umowę leasingu o cechach najmu długoterminowego, która będzie przewidywała, że wartość wykupu pojazdu jest równa wartości rynkowej pojazdu czyli w naszym przypadku ok 80.000 zł. Popatrzmy więc na parametry takiej umowy leasingu. Pojazd ten sam. Opłata wstępna 10%, okres leasingu 36 miesięcy, wykup 50%. Nie liczymy łącznego kosztu leasingu w procentach uwzględniającego wykup pojazdu bo nie będziemy tego pojazdu wykupywać. Leasingodawcy wyceniają ten produkt często nieco drożej niż klasyczny leasing z wykupem ale mimo tego generuje on większe korzyści podatkowe dla klienta niż wcześniej omawiane rozwiązanie. Popatrzmy na tabelę:

Tabela bez wykupu

Okazuje się, że realna wartość uzyskanych oszczędności wynosi faktycznie 24.447,33 zł. Nie sprzedajemy pojazdu tylko oddajemy go leasingodawcy więc nie ponosimy kosztów podatkowych wynikających z osiąganego przychodu ze sprzedaży.
Oszczędność przy tym rozwiązaniu jest większa od sytuacji z klasycznym leasingiem operacyjnym o kwotę wynoszącą prawie 6700 zł. Dodatkowym atutem tego rozwiązania są niższe raty ponieważ nie finansujemy całej wartości pojazdu a jedynie jego część. Ponadto specjaliści rynku motoryzacyjnego przewidują w perspektywie większe nasycenie rynku samochodów używanych. Spowoduje to nadpodaż i kłopoty ze sprzedażą pojazdu, których unikamy wybierając leasing o cechach najmu długoterminowego. Należy pamiętać że powyższy przykład często okazuje się najkorzystniejszy ale nie zawsze. Mimo wszystko sugerujemy omówienie sprawy z wyspecjalizowanym doradcą leasingowym – mówi ekspert reprezentujący Baza Leasing sp. z o.o.