Umowa leasingowa Przedsiębiorca
5 czerwca 2021

Leasing operacyjny i finansowy. Podstawowe różnice

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym polegają między innymi na czasie trwania umowy oraz sposobie amortyzacji użytkowanego przedmiotu. Warto wiedzieć, że najczęściej wybieraną opcję jest leasing operacyjny, drugi wariant tej usługi stosowany jest rzadziej. Aby w pełni przedstawić różnice pomiędzy tymi zjawiskami, należy pokrótce zobrazować każde z nich. Oto kontrast pomiędzy leasingiem finansowym i wersją operacyjną!

Pożyczka leasingowa – na czym polega leasing operacyjny?

Leasing operacyjny, zwany także usługowym, polega na przekazaniu klientowi prawa do korzystania ze zróżnicowanych dóbr w zamian za indywidualnie ustalone pomiędzy stronami raty. W skrócie więc firma leasingowa podpisuje umowę z zainteresowanym przedsiębiorcą, który zgadza się, że co miesiąc będzie regulował opłatę za używanie samochodu, maszyny lub innego dobra.

Okres trwania umowy w przypadku leasingu operacyjnego jest zazwyczaj krótszy niż oczekiwany czas pełnej amortyzacji leasingowanego przedmiotu. W tym wariancie podobnie jak w leasingu finansowym można zawrzeć w umowie wpis o możliwości wykupienia obiektu po zakończeniu umowy.

W tym przypadku warto pamiętać, że leasingobiorca nie może odliczać samochodu w kosztach uzyskania przychodu. Przedmiot ten jest bowiem cały czas w majątku kredytodawcy. Biorąc tego rodzaju pożyczkę leasingową, przedsiębiorca może jednak odliczyć m.in.:

  • raty za leasing,
  • koszty paliwa,
  • opłaty za naprawy auta,
  • wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego.

Aby skorzystać z pomocy doświadczonego brokera, który oferuje usługi 10 firm leasingowych, warto wybrać np. Doradców Leasingowych PRIME LEASING z Gdyni.

Co ciekawe, w ofertach tego rodzaju firm znajduje się także leasing samochodów, paneli fotowoltaicznych oraz maszyn budowlanych, rolnych czy leśnych. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się drukarstwem, mogą w ten sposób uzyskać dostęp do urządzeń poligraficznych.

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy, czyli inaczej kapitałowy lub inwestycyjny, rządzi się innymi zasadami niż w przypadku powyżej opisanej umowy. Choć mechanizm działania tego kontraktu także polega na czasowym przekazaniu praw do korzystania z określonej nieruchomości lub samochodu – w tym przypadku przedmiot ten jest wpisany w aktywa leasingobiorcy. W praktyce więc korzystający z usług firmy przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku czas trwania umowy jest odmienny niż przy leasingu operacyjnym. Trwa ona bowiem zazwyczaj tyle, ile wynosi okres ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu.

Dla kogo jest leasing ?

Leasing jest korzystną formą nabycia praw do użytkowania określonego w umowie dobra. W praktyce więc z tego rodzaju rozwiązań korzystają rolnicy, małe i średnie przedsiębiorstwa, właściciele fabryk oraz innych zakładów usługowych i handlowych. Branże przemysłowe często wybierają leasing maszyn do obróbki metalu lub tworzyw. Powszechną praktyką jest także zawieranie tego rodzaju umów przez firmę zatrudniającą przedstawicieli handlowych lub przedsiębiorstwa transportowe.