Przedsiębiorca
6 marca 2019

Leasing samochodu. Kryteria opłacalności

Leasing to najpopularniejszy produkt finansowy stosowany przez przedsiębiorców dedykowany do zakupu środków trwałych ze względu na dostępność i minimalne wymogi formalne. W umowie leasingu finansujący zobowiązuje się nabyć dany przedmiot od wskazanego przez klienta zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, a następnie oddać przedmiot do użytkowania klientowi na czas oznaczony. Klient w tym czasie zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie równe co najmniej cenie nabycia rzeczy przez finansującego. Leasing cały czas wykazuje tendencję rosnącą. Zgodnie z zestawieniem Związku Leasingu Polskiego w 2018 roku rynek leasingu w Polsce wzrósł o prawie 22%! Wraz z początkiem 2019 roku zmieniło się również kilka przepisów dotyczących leasingu.

Zalety leasingu

O stale rosnącej popularności leasingu świadczą liczne zalety tej właśnie formy finansowania. Przede wszystkim leasing nie wymaga spełnienia wielu formalności. Większość transakcji leasingowych (zwłaszcza na auta) realizowana jest w obrębie procedury uproszczonej na podstawie dokumentów rejestrowych, tożsamości i oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie. O wiele łatwiej jest wziąć samochód w leasing niż dostać na niego kredyt. O leasing mogą się ubiegać firmy z krótkim stażem (nawet od pierwszego dnia prowadzonej działalności gospodarczej). Oprócz niewielkich wymogów formalnych, sam proces decyzyjny jest również bardzo szybki – decyzję o uzyskaniu finansowania przedsiębiorca jest w stanie uzyskać w kilka godzin. Ponadto leasing jest obecnie najtańszą formą zakupu środków trwałych (zdecydowanie tańszą niż kredyt bankowy). Oprócz tego leasing niesie za sobą szereg korzyści w postaci tarczy podatkowej. Za jego pomocą leasingobiorca może obniżyć swoje podatki poprzez odliczenie VAT-u od każdej raty leasingowej, wszystkich opłat związanych z leasingiem oraz od kwoty, za jaką pojazd będzie wykupiony po zakończeniu umowy.

Leasing operacyjny i finansowy

Rozliczanie kosztów związanych z zakupem samochodu osobowego może odbywać się w ramach leasingu operacyjnego lub finansowego. Są to dwa podstawowe rodzaje leasingu. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, które zależą m.in. od specyfiki prowadzonej działalności oraz przedmiotu, który ma zostać w ten sposób sfinansowany. Na podstawie leasingu operacyjnego samochodu osobowego nie można wprowadzić do ewidencji środków trwałych (odpisów amortyzacyjnych dokonuje bowiem leasingodawca, który jest właścicielem przedmiotu). Leasing operacyjny stosowany jest do zakupu pojazdów na podstawie pełnej faktury VAT 23%. Dla klienta cała rata stanowić będzie koszt uzyskania przychodu (nie więcej jednak jak 150 000 zł zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku). Przy leasingu operacyjnym ustalony jest również minimalny okres trwania umowy który w przypadku aut osobowych wynosi 24 miesiące. Wcześniejsza całkowita spłata w pierwszych 2 latach leasingu może się odbyć więc tylko na podstawie wartości rynkowej pojazdu. Leasing operacyjny kończy się tzw. wykupem. Opłacenie raty wykupowej oznacza przeniesienie na klienta praw własności i tym samym oznacza zakończenie umowy leasingu.

Leasing finansowy najczęściej stosowany jest przy zakupie pojazdów nabywanych za pomocą faktury vat-marży Za pomocą leasingu finansowego przedsiębiorca ma możliwość włączenia części odsetkowej dotyczącej rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto ma prawo wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie. Podstawowym sposobem amortyzacji jest liniowa metoda wynikająca z ustawowego wykazu, która wynosi 20% w skali roku. Oznacza to, że samochód może być amortyzowany przez 5 lat. Do samochodów używanych można także zastosować indywidualną metodę amortyzacji, dzięki czemu maksymalna stawka wyniesie 40% w skali roku, a samochód może być wtedy amortyzowany przez 2,5 roku. Przy leasingu finansowym nie ma minimalnego okresu trwania umowy leasingowej oraz zobowiązanie może być spłacone przez klienta wcześniej w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych restykcji. Warto również zwrócić uwagę, że leasing operacyjny będzie relatywnie tańszą opcją niż leasing finansowy.

Zmiany wprowadzone w 2019 roku

Od 2019 roku podatnik może ujmować wyższe odpisy amortyzacyjne w koszty uzyskania przychodów (do 150 000 zł w przypadku aut osobowych i 225 000 zł w przypadku aut elektrycznych), niż jak to miało miejsce do końca 2018 roku. Ekspert z firmy „Partner leasingowy” w Szczecinie tłumaczy:

Wydatki związane ze spłatą rat leasingowych mogą sięgać do 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu osobowego. Ograniczenie odnosi się jedynie do części raty dotyczącej spłaty wartości początkowej wraz z nieodliczonym podatkiem VAT.

Część odsetkowa może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w całości. Po zakończeniu leasingu samochód może być wykupiony prywatnie lub na firmę. Zakup prywatny umożliwia sprzedanie go bez konieczności podatku dochodowego oraz podatku VAT.