Przedsiębiorca
10 lutego 2018

Metody zastosowania gazu płynnego

Gaz płynny – czym jest?

Pojęcie gazu płynnego jest dość szerokie i obejmuje sobą m.in. takie gazy jak propan, butan oraz ich różne mieszanki. Nazwa „gaz płynny” wzięła się z właściwości tego typu gazów, które w temperaturze pokojowej zmieniają swój stan skupienia z gazowego na ciekły. Dzięki skraplaniu gazu możliwe jest magazynowanie jego dużych ilości w niewielkich pojemnikach oraz ich swobodny transport. Gaz płynny to także paliwo o wysokim stopniu bezpieczeństwa, oczywiście pod warunkiem właściwego obchodzenia się z nim. Czysty gaz płynny jest bezwonny i nietrujący. Uzyskuje się go w sztuczny sposób, najczęściej jako pochodną ropy naftowej i jest dalej sprzedawany przez hurtownie paliw, takie jak np. Gal-gaz.

Gaz płynny w gospodarstwach domowych i w rolnictwie

Gaz LPG najczęściej wykorzystuje się w warunkach domowych do gotowania oraz ogrzewania pomieszczeń. Jego inną rolą jest także możliwość podgrzewania za jego pomocą wody. Gaz płynny służy także w celach chłodniczych oraz do oświetlania pomieszczeń domowych. Ciekawym zastosowaniem gazu płynnego jest także sektor rolniczy. Przeznaczony jest on bowiem do stosowania na fermach rolniczych do ogrzewania wylęgarni oraz w tuczarni drobiu metodą promiennikową. W zlewniach mleka z kolei służy do podgrzewania wody służącej do mycia konwi oraz przyborów do dojenia. Z kolei w magazynach zbożowych, suszarniach i cieplarniach gaz płynny służy do suszenia ziarna. W ogrodnictwie wykorzystywany jest do ogrzewania cieplarni oraz dostarczania roślinom dwutlenku węgla, który znacząco podnosi plony.

Gaz płynny i jego zastosowanie w przemyśle oraz transporcie

Gaz płynny w przemyśle wykorzystywany jest głównie do ogrzewania pomieszczeń, warsztatów oraz obiektów produkcyjnych. W szczególności propan oraz butan znalazły zastosowanie w takich procesach przemysłowych, jak spawanie, lutowanie, wygrzewanie oraz hartowanie. Stanowią także paliwo zasilające pracę takich urządzeń, jak piecie przemysłowe, cukiernicze, wędzarnie czy urządzenia pralnicze. W transporcie z kolei gaz płynny stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego paliwa i służy jako paliwo napędowe wykorzystywane do samochodów osobowych, autobusów i wielu innych.