Odpylacz powietrza Przedsiębiorca
25 listopada 2021

Misja fabryki czystego powietrza

Dzisiejsza świadomość na temat różnego rodzaju zagrożeń jest dużo większa, niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Z coraz większym zaangażowaniem społeczności starają się ograniczyć wpływ szkodliwych czynników tak na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Współczesna technologia daje nam mnóstwo narzędzi by osiągnąć te cele – należą do nich między innymi systemy odpylania powietrza, których producentem jest firma Filtrowent.

O firmie Filtrowent

Choć oficjalnie firma Filtrowent powstała w 2007 roku, to opiera się na doświadczeniu profesjonalistów działających na rynku od końca lat 90-tych ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat firma zmieniła swoją siedzibę, obecnie dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, a wzrost renomy i uznanie ze strony dużych klientów, takich jak Leroy Merlin, Porta Drzwi, Stena Recyckling, Elita czy Fakro pozwala systematycznie rozwijać działalność. Dziś oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań odpylania i oczyszczania powietrza, dedykowanych małym i średnim firmom. Główne produkty to odpylacze filtracyjne, cyklony, silosy, a także cały szereg akcesoriów.

Misja firmy Filtrowent

Celem firmy Filtrowent jest dostarczanie i ciągły rozwój technologii odpylania powietrza, dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw działającym m.in. w branży drzewnej, meblarskiej, papierniczej, metalurgicznej czy ceglarskiej. Dlaczego odpylanie powietrza jest tak ważne? Pyły powstające w toku produkcji to rodzaj zanieczyszczeń o wyjątkowo niebezpiecznej charakterystyce. Ze względu na niewielką masę cząsteczek, chmury pyłów mogą łatwo się rozprzestrzeniać, prowadząc do skażenia środowiska naturalnego nawet na bardzo dużych obszarach. Jest to szczególnie groźne w przypadku pyłów powstających w wyniku produkcji metali i tworzyw sztucznych.

Pyły powstające w procesie obróbki materiałów (metalu, drewna, tworzywa itd.) mogą stanowić także bezpośrednie zagrożenie w zakładach produkcyjnych. W zdecydowanej większości pyły są łatwopalne (a w szczególności pył z aluminium, drewna, papieru itd.) i zmieszane z powietrzem w odpowiednich proporcjach mogą wybuchnąć pod wpływem nawet drobnego źródła zapłonu (np. spięcia elektrycznego). Stanowią w ten sposób ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz niebezpieczeństwo strat w samym zakładzie produkcyjnym.  Ponadto, pyły nawet w niedużym stężeniu ale stale utrzymujące się w powietrzu, w którym przebywają pracownicy, stanowi realne źródło chorób układu oddechowego, przyczyniając się do pogorszenia zdrowia pracowników a w długim okresie do poważnych schorzeń.  

Mając świadomość i wiedzę z zakresu odpylania powietrza, firma Filtrowent swoją codziennie wypełnianą misję motywuje przede wszystkim potrzebą tworzenia bezpiecznych warunków pracy oraz ochroną środowiska naturalnego.