zuzycie-energii Przedsiębiorca
1 sierpnia 2018

Monitoring zużycia energii. Kiedy i dlaczego warto go przeprowadzać?

Monitoring zużycia energii to jedno z najważniejszych narzędzi służących do optymalizacji zużycia energii. Proces optymalizacji staje się zaś obecnie koniecznością. W zakładach przemysłowych zużycie energii elektrycznej oraz innych mediów energetycznych jest bardzo wysokie, a koszty ich dostaw nieustająco rosną. Dlatego warto użyć najlepszych narzędzi, aby je zmniejszyć.

Optymalizacja zużycia energii

W obniżaniu kosztów procesów technologicznych fundamentalną kwestią jest optymalizacja zużycia energii. Aby skutecznie ją przeprowadzić, należy:

  • podjąć odpowiednie działania organizacyjne – takie jak np. roczny przegląd faktur od obecnych dostawców energii w celu porównania ofert i taryf innych dostawców,
  • podjąć odpowiednie działania techniczne – takie jak np. zakup maszyn energooszczędnych,
  • dbać o stan techniczny urządzeń – np. poprzez stosowanie środków smarnych dostosowanych do mechanizmów maszyn i temperatur, w których pracują zainstalować odpowiednie systemy opomiarowania,
  • zainstalować system monitoringu zużycia energii.

Monitoring zużycia energii

Systemy monitoringu zużycia energii zbierają informacje o zużytej przez wybrane urządzenia energii i dostarczają je do nadrzędnych systemów informatycznych. Dzięki temu umożliwiają kontrolę nad zużyciem energii oraz informują o jakości i efektywności energetycznej wybranych maszyn. To pozwala na wskazanie urządzenia, podzespołu czy procesu, w którym pobór mocy jest zbyt wysoki i możliwy do ograniczenia. Dokładne określenie ilości i sposobu wykorzystania prądu w zakładzie przemysłowym daje możliwość wprowadzenia zmian, które docelowo zmniejszą ilość wykorzystywanej energii.

Zalety monitoringu zużycia energii

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z jednej z najstarszych firm w Polsce,  Przedsiębiorstwa Pomiarów i Automatyki Pia-Zap: System monitoringu oparty o nowoczesne rozwiązania, odpowiednio dopasowany i wdrożony, daje szerokie korzyści w zakładach przemysłowych. Dzięki niemu można zaoszczędzić nawet do 15% wydatków na energię elektryczną. Monitoring pozwala bowiem osiągnąć znaczne różnice w wysokości rachunków oraz wpływa na obniżenie kosztów procesów.

Podsumowując, monitoring zużycia energii zdecydowanie warto przeprowadzać, gdyż:

  • pozwala określić ilość zużywanej energii,
  • identyfikuje urządzenia, które pobierają najwięcej energii,
  • umożliwia planowanie procesów w oparciu o najkorzystniejsze zużycie energii,
  • wykrywa urządzenia, podzespoły czy procesy, które zużywają nadmierne ilości energii,
  • pomaga w wykrywaniu ewentualnych awarii w systemach.

Monitoring zużycia energii daje możliwość ekonomicznego oraz ekologicznego funkcjonowania zakładu przemysłowego. Obniżone koszty produkcji, niższe rachunki co miesiąc oraz ochrona środowiska sprawiają, iż zdecydowanie warto go przeprowadzać.