koszty dzialalnosci gospodarczej Podatnik, Przedsiębiorca
4 kwietnia 2016

Co można wrzucić w koszty na działalności gospodarczej?

Zaletą prowadzenia działalności gospodarczej jest to, że niektóre wydatki można wrzucić w koszty firmy. Dzięki temu możemy nabyć niektóre towary, płacąc mniejszy podatek. Ponieważ jest to kuszące udogodnienie, chcielibyśmy wrzucić w koszty jak największą część naszych zakupów. Niestety fiskus wprowadza pewne ograniczenia. Sprawdź, co możesz wrzucić w koszty, a czego na pewno nie kupisz na firmę.

Każdy przedsiębiorca jest uważnie obserwowany przez urząd skarbowy – im więcej kosztów uda się wrzucić w koszty, tym mniejszy podatek od dochodu zapłacimy. Oprócz tego, że nie możemy nadużywać prawa i kupować towarów niemających związku z prowadzoną działalnością, wprowadzone są również ograniczenia co do rodzaju nabywanego dobra.

Środki na biuro firmowe

Podstawowym założeniem jest możliwość wzięcia na firmę wydatków, które w całości są przeznaczone na jej funkcjonowanie. Bez wątpienia do prowadzenia firmy potrzebne jest lokum. Możemy zatem wyznaczyć część biurową we własnym mieszkaniu albo wynająć pokój czy mieszkanie, za który czynsz uwzględnimy w kosztach firmy. Dodatkowo do takich opłat należą również rachunki, opłaty za media, w tym koszty za telefon czy Internet. Co więcej, na koszt firmy nabędziemy artykuły biurowe i wyposażenie biura, np. meble czy materiały potrzebne do remontu biura, a także środki czystości!

Środki trwałe

Musimy również przestrzegać warunków, które pozwalają na zakup na firmę jedynie środków trwałych. Założeniem jest, aby zakupione towary służyły firmie co najmniej rok. Bez problemu zatem wrzucimy w koszty na przykład laptop, smart fon, tablet czy drukarkę, a także oprogramowanie. Do środków trwałych należy również samochód firmowy. Ten wydatek zasługuje właściwie na osobne omówienie – pociąga bowiem za sobą wiele innych wydatków, np. ubezpieczenie auta, koszty paliwa, serwisowania, przeglądów oraz zakupu części samochodowych. Innym rozwiązaniem jest wzięcie na firmę samochodu w leasingu. Wówczas do kosztów firmy można zaliczyć poszczególne raty leasingowe, a także opłaty związane z użytkowaniem auta.

Dobra niematerialne

Osobną grupą dóbr, które możemy nabyć na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą, są dobra niematerialne. Są one również niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy i jej rozwoju. Do takich wytworów niematerialnych należą m.in. patenty, know-how, znaki towarowe czy licencje.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie firmy

Nie wyobrażamy sobie prowadzenia firmy bez usług księgowych. Jeżeli zatem korzystamy z pomocy specjalisty albo płatnego programu do księgowości internetowej – uwzględnijmy koszty w firmowych wydatkach. Podobnie rzecz się ma z kosztami za prowadzenie płatnego konta firmowego, reklamę oraz materiały promocyjne, prowadzoną stronę internetową, a także edukację i szkolenia tematycznie powiązane z branżą, w której działamy. W koszty firmy wliczamy również wyjazdy służbowe – regulują je liczne ograniczenia, dlatego każdy taki wydatek musi być kontrolowany.