Umowa z kontrahentem Przedsiębiorca
20 września 2021

Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z kontrahentem?

Każda umowa z kontrahentami zawiera wiele części, bez których nie dałoby się jej stworzyć. Ważne są informacje o przedmiocie umowy, określonych założeniach, a także dwóch stronach. Przed jej podpisaniem należy też ją dokładnie przeczytać, aby zapoznać się ze wszystkimi druczkami. Na co należy zwrócić uwagę przed zatwierdzeniem umowy z kontrahentem?

Co zrobić przed podpisaniem umowy z kontrahentem?

Pierwszym krokiem przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy jest dokładna weryfikacja kontrahenta. Na rynku pracy zdarza się wiele oszustw finansowych, dlatego warto się wpierw odpowiednio zabezpieczyć. Przede wszystkim należy wiedzieć, czy osoba reprezentująca podmiot ma prawa do pośrednictwa. Wszystkie informacje o kontrahentach i osobach upoważnionych znajdują się w rejestrze przedsiębiorców KRS.

W razie wątpliwości można skonsultować się z prawnikiem i omówić wszystko podczas pomocy prawnej dla klientów indywidualnych. Pracownicy wielu kancelarii prawnych oferują swoją wiedzę w zakresie prawa pracy oraz czynności administracyjnych, jak podpisywanie umów. Przykładem miejsca, w którym można bezproblemowo rozwiać wszelkie wątpliwości, jest Kancelaria Adwokacka Olga Zubrzycka-Staniczek, gdzie prawnicy zajmują się sprawami z zakresu prawa pracy, karnego, administracyjnego, cywilnego czy handlowego i gospodarczego.  

Przedmiot umowy

Informacje o przedmiocie umowy są jednymi z najważniejszych wiadomości w każdym oficjalnym dokumencie. W tym miejscu powinny znaleźć się informacje o określonych zadaniach i obowiązkach każdej ze stron. Pojawiają się też wiadomości o wynagrodzeniu, długości trwania i zakresie usługi.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z informacjami o czasie pracy. Umowa na czas określony może nieść ze sobą pewne niedogodności – zdarzają się sytuacje, gdy usługobiorca ma problemy z wypowiedzeniem umowy przed jej zakończeniem. W umowie na czas nieokreślony powinny się natomiast znaleźć precyzyjne zapisy dotyczące długości okresu wypowiedzenia.

Umowa powinna także dokładnie i jasno określać, w jaki sposób powinno być dostarczone wypowiedzenie (listownie czy mailowo), a także, kiedy może ono wystąpić. Jeżeli zapisy są nieprecyzyjne, w przyszłości mogą pojawić się różne problemy i komplikacje. W dokładnym przejrzeniu umowy i wyodrębnieniu wszystkich niejasnych zapisów pomocą z pewnością prawnicy.

W umowie powinny być także precyzyjnie zapisane informacje o wysokości wynagrodzenia i terminie płatności. Jeżeli pojawia się potrzeba dosyłania rachunków czy faktur, warto zamieścić tę wiadomość w środku.