Przedsiębiorca
26 września 2019

Na czym polega administracja siecią komputerową?

Sprawne funkcjonowanie firm i instytucji uzależnione jest dziś nie tylko od pracy ludzi, ale także od niezawodnego działania urządzeń komputerowych. Wiele przedsiębiorstw działa w oparciu o wspólną sieć z bazą danych. Aby spełniała swoje funkcje, musi być dobrze administrowana. Na czym dokładnie polega administracja siecią komputerową i jakie czynności wdraża się podczas wykonywania tej usługi?

Czym jest administracja sieciowa?

Administracja siecią komputerową to jedna z najważniejszych usług w sektorze informatycznym. W jej zakres wchodzą czynności związane z kompleksowym nadzorem nad siecią, przy uwzględnianiu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Administrator sieci IT sprawuje stałą kontrolę nad systemem i reaguje w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Ciągła analiza danych pozwala na szybsze wykrycie szkodliwego oprogramowania oraz niepokojących działań użytkowników nieupoważnionych. Nieustanny monitoring sieci umożliwia także błyskawiczne wykrywanie ewentualnych awarii – szczególnie takich, które mogłyby odbić się negatywnie na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Czy warto zlecać usługę administrowania sieci w firmie?

Administracja siecią IT usprawnia pracę zatrudnionych osób, a ponadto daje możliwość swobodnego udostępniania baz danych niezbędnych do wspólnej pracy. Ponadto profesjonalnie przeprowadzone zarządzanie siecią zabezpiecza firmę przed trudnościami wynikającymi z nieodpowiedniej konfiguracji sieci. Chroni również przed konsekwencjami działania szkodliwego oprogramowania i przed aktywnościami nieuprawnionych użytkowników.

W ten sposób można nadzorować wszystkie procesy oraz dbać o jakość zainstalowanych urządzeń i całej infrastruktury komputerowo-sieciowej.

Dlaczego jest to tak istotne w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw? W wielu miejscach trudno wyobrazić sobie pracę bez wspólnego dostępu do sieci. Często gromadzi ona na przykład bazy danych. Jednocześnie jednak firmy nie zawsze mają możliwość zatrudnienia specjalisty zajmującego się wyłącznie zarządzaniem siecią. W takim przypadku bardzo dobrą opcją będzie outsourcing usługi administrowania siecią. Można ją zlecić na przykład firmie RSOnline, specjalizującej się w tego typu zadaniach.

Co wchodzi w zakres administracji sieciowej?

Administracja siecią opiera się na synergicznym wykonywaniu działań różnego typu, zarówno tych mniej, jak i bardziej skomplikowanych. Do najważniejszych czynności zalicza się:

  • ulepszanie sieci,
  • aktualizowanie sieci,
  • opiekę nad sprzętem elektronicznym,
  • sprawowanie kontroli nad zaporami antywirusowymi,
  • zarządzanie bazą i uprawnieniami użytkowników,
  • wdrażanie procedur zabezpieczających sieć,
  • diagnozowanie i rozwiązanie zaistniałych problemów.

Do tego dochodzi jeszcze kompleksowa kontrola pracy komputerów i pozostałych urządzeń współpracujących. Administrator zarządza także określonymi grupami połączonych ze sobą komputerów i udoskonala je. W niektórych przypadkach doradza również w kwestii zakupu nowego sprzętu.