Badanie due diligence Przedsiębiorca
17 stycznia 2021

Na czym polega badanie due diligence?   

Due diligence to badanie pozwalające określić kondycję, w jakiej znajduje się spółka albo przedsiębiorstwo. Badanie takie może obejmować różne sfery działalności firmy, zazwyczaj analizie poddawana jest jej sytuacja prawna, podatkowa, finansowa, komercyjna, technologiczna, techniczna czy też środowiskowa. Z takiej opcji korzystają najczęściej te osoby, które mają zamiar nabyć spółkę bądź przeznaczyć środki pieniężne na jej zakup, jak również właściciele firm by odpowiednio przygotować się do ich sprzedaży (tzw. vendor due diligence). Badanie przedinwestycyjne przeprowadzają doradcy o różnych specjalizacjach. Dowiedz się, dlaczego warto zdecydować się na przeprowadzenie due diligence.

Czym jest badanie due diligence?

Genezy badania due diligence upatruje się w amerykańskim prawie cywilnym. W wolnym tłumaczeniu zwrot oznacza „należytą staranność” rozumianą jako bardzo szczegółową analizę stanu danego przedsiębiorstwa. Specjaliści biorą pod lupę kondycję handlowo-finansową, podatkową, prawną, a nawet technologiczną czy środowiskową. Takie działanie pozwala jasno określić zalety i wady firmy, zidentyfikować potencjalne ryzyka, a także oszacować wartość całego interesu.

O tym, jak ważną rolę pełni badanie przedinwestycyjne opowiada specjalista z Kancelarii Prawnej Gessel w Warszawie:

Określenie słabych i silnych stron przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyk związanych z działalnością badanej firmy, jest sprawą priorytetową zawsze wtedy, gdy zamierzamy zainwestować w dany biznes. Przeprowadzenie badania due diligence pozwala zebrać wiele cennych informacji i daje pełniejszy obraz kondycji firmy. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, jaka jest faktyczna wartość spółki, którą jest zainteresowany inwestor. W większości przypadków zleceniodawcą jest osoba z zewnątrz, jednak zdarza się także, że przeprowadzenie badania due diligence zleca przejmowane przedsiębiorstwo.

Jak przebiega badanie due diligence?

Z powyższej wypowiedzi możemy jasno wywnioskować, że przeprowadzenie badania przedinwestycyjnego pozwala określić czy nie kupujemy tzw. kota w worku. Tylko dzięki zebraniu wielu informacji możemy uchronić się przed ewentualnym niepowodzeniem inwestycji.

Przebieg badania due diligence zależy od rodzaju działalności, którą zajmuje się dana firma. W zależności od tego jak duże i jak bardzo rozwinięte jest przedsiębiorstwo, kontrola trwa od 1 tygodnia do 6 miesięcy. Aby zachować bezstronność i uzyskać wiarygodne informacje, usługę zleca się firmie zewnętrznej, w przypadku prawnego badania due diligence będzie to najczęściej kancelaria prawna. Konieczne jest podpisanie umowy określającej warunki, na jakich osoby przeprowadzające badanie pozyskają wgląd do poufnych danych na temat kontrolowanego przedsiębiorstwa, a następnie będą mogli udostępnić wyniki przeprowadzonego badania zlecającemu. Eksperci „prześwietlają” szereg dokumentów, na podstawie których przedstawiają szczegółowe wyniki kontroli. Zazwyczaj przedstawienie wyników badania przybiera formę raportu.

Zgoda na przeprowadzenie badania przedinwestycyjnego jest dobrym znakiem dla potencjalnego inwestora, ponieważ świadczy o tym, że kontrolowana firma nie próbuje zataić przed nim żadnych informacji. Jest to również wyraźny sygnał mówiący o tym, że dane przedsiębiorstwo może być świetnym materiałem na zaufanego partnera w interesach.