Certyfikacja kompetencji zawodowych Przedsiębiorca
15 stycznia 2021

Na czym polega certyfikacja kompetencji zawodowych?

Otworzenie firmy transportowej wiążę się dla przedsiębiorcy z pewnym obowiązkiem. Poza rozmaitymi formalnościami dotyczącymi prawnego funkcjonowania działalności, czyli między innymi wyborem formy opodatkowania, należy pamiętać o certyfikacji kompetencji zawodowych. Dokument ten należy zdobyć jedynie w wybranych zawodach, przede wszystkim powinni go uzyskać osoby chcące zarządzać firmą transportową.    

Przygotowanie do egzaminów

Osoby chcące przystąpić do egzaminu państwowego i zdobyć dzięki temu wybrany certyfikat kompetencji zawodowych, powinny być odpowiednio przygotowane do momentu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności z danego zakresu tematycznego. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy poprowadzą kursanta przez proces, i tak przecież nieuniknionej, nauki – radzi ekspert z firmy szkoleniowej PREKURSOR.

A zatem wszyscy ci, którzy chcieliby uzyskać potrzebny certyfikat, powinni najpierw przejść odpowiednie szkolenie, a dopiero później przystąpić do egzaminu państwowego. Należy zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także konieczne zdolności praktyczne. Dzięki szkoleniom nauka jest o wiele łatwiejsza, co jednak najistotniejsze – możemy mieć pewność, że nabyta przez nas wiedza będzie sprawdzona i nie popełnimy na egzaminie błędu, który wynikałby z niedoinformowania lub błędnego przeświadczenia o jakiejś kwestii. Pierwszym więc krokiem do rozpoczęcia certyfikacji kompetencji zawodowych jest odbycie specjalnego szkolenia.

Przystąpienie do egzaminu państwowego

Po odbytym kursie konieczne jest zdanie specjalnie opracowanego egzaminu państwowego. Weryfikowane jest wówczas nie tylko to, czy dana osoba ma wiedzę z wybranego zakresu tematycznego, ale także to, czy ma ona wymagane umiejętności. Przystępujący do oficjalnej weryfikacji ich przygotowania do pełnienia funkcji na danym stanowisku pracy zobowiązani są do napisania testu pisemnego oraz wykonania poleconego zadania egzaminacyjnego. W celu szczęśliwego ukończenia egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum połowy z puli punktów przeznaczonych na dane zadanie. Najważniejszym jednak wskaźnikiem jest liczba procentów zdobytych ogółem, to znaczy – z całego egzaminu. By uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych należy zdobyć minimum 60% wszystkich możliwych punktów.

Tego typu egzaminy odbywają się jedynie w wybranych  miastach, nie można więc przystąpić do nich w każdej miejscowości. Osoby chcące zdobyć certyfikat uprawniający ich do pracy w transporcie drogowym egzaminowane są przez ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego. Konieczne jest uiszczenie stosowanej opłaty egzaminacyjnej w wysokości kilkuset złotych. Poza tym należy opłacić wydanie certyfikatu.