dekontaminacja Przedsiębiorca
26 maja 2020

Na czym polega dekontaminacja?

Dekontaminacja to proces dokładnego oczyszczania przestrzeni, przedmiotów, pomieszczeń, a nawet… ludzi z toksycznych, radioaktywnych substancji; różnego rodzaju zanieczyszczeń, drobnoustrojów i bakterii. Do zanieczyszczeń może dojść w różnych sytuacjach. Dobrze przeprowadzona dekontaminacja ubrań i sprzętu ratowniczego ma olbrzymie znaczenie. Zwłaszcza ubrania chemoodporne, które chronią ciało przed niebezpiecznymi związkami, wymagają dekontaminacji.

Dekontaminacja to proces mający na celu unieszkodliwienie drobnoustrojów, substancji zagrażających życiu, oczyszczeniu materii ożywionej i nieożywionej. W przypadku sprzętu ratowniczego np. ochrony układu oddechowego jest jednym z elementów zapewniających dalsze korzystanie ze sprawnych urządzeń – mówi ekspert serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych z firmy Agpol.

Czym jest dekontaminacja?

Służby ratownicze muszą pracować z narażeniem własnego życia. Ratowników wspiera najnowsza technologia, której osiągnięcia wyposażają ich w najlepsze kombinezony gazoszczelne, maski twarzowe, maski filtracyjne. Jest to sprzęt wielorazowego użytku, który po kontakcie z różnymi substancjami musi zostać dokładnie oczyszczony, aby sam nie stał się źródłem toksyn trujących otoczenie. Po to właśnie wykonuje się dekontaminację. Wybór metody zależy od rodzaju oczyszczanego materiału. W środowisku medycznym np. odróżnia się sanityzację, dezynfekcję, sterylizację, antyseptykę. Dekontaminacji mogą być poddane materie nieożywione (np. wspomniany wyżej sprzęt), a także ludzie. Skóra, oczy, włosy są oczyszczane w taki sposób, aby zneutralizować toksyczną substancję, jednocześnie chroniąc żywe i wrażliwe tkanki. Dekontaminacją nazywamy również oczyszczanie żywego organizmu z trujących związków, np. poprzez wywołanie wymiotów. Jak widzisz, dekontaminacja to działanie o szerokim spektrum, które łączy jeden cel – oczyszczenie i zabezpieczenie. Niekiedy dekontaminacją nazywa się również dezynsekcję i deratyzację.

Kiedy niezbędna jest dekontaminacja

Wiele ludzkich działań wiąże się z ryzykiem skażenia chemicznego, biologicznego i radioaktywnego. Dekontaminacja ratuje życie i zdrowie. Współczesny świat pokazuje, że do ekip ratunkowych narażających swoje życie dołączają lekarze, pracujący z pacjentami zainfekowanymi zakaźnymi chorobami, na które nie wynaleziono jeszcze szczepionek lub skutecznego lekarstwa. Często odzież, której używają, zostaje skażona i o ile nie jest jednorazowa, wymaga dokładnego oczyszczenia, które zabije drobnoustroje. Ubrania gazoszczelne – kombinezony, maski pełnotwarzowe, sprzęt ochrony układu oddechowego wymagają niekiedy dekontaminacji. Wykonuje się ją np. w kabinach dekontaminacyjnych lub namiotach, które są przystosowane do tego typu działania. Metoda dekontaminacji będzie uzależniona od rodzaju skażenia. Służby specjalne i szybkiego reagowania wyposażone są w dezaktywatory bojowych środków trujących. Sprzęty stosowane do kontaktu z tkankami dezynfekuje się w wysokich temperaturach.