mentoring biznesowy Przedsiębiorca
19 czerwca 2022

Na czym polega mentoring biznesowy i kiedy warto z niego skorzystać?

Z mentoringu biznesowego korzystają firmy, które poszukują nowych sposobów zmotywowania do dalszego działania i rozwijania potencjału prowadzonej firmy. W mentoringu biznesowym uczestniczy klient, czyli właściciel lub manager firmy, która zdecydowała się na skorzystanie z takiej pomocy, oraz mentor, czyli osoba, która dzieli się z nim poznanymi lub opracowanymi przez siebie metodami.

Mentoring biznesowy, czyli rozwijanie potencjału działalności biznesowej

Mentoring biznesowy nie ma sztywnych ram czasowych: może trwać zaledwie jedno spotkanie lub być rozplanowany na odbywające się przez kilka tygodni regularne meetingi. Zdarza się też tak, że biznesmeni, doceniając efekty mentoringu biznesowego, korzystają z pomocy mentora przez wiele lat. Wszystko zależy jednak od profilu działalności oraz indywidualnych potrzeb klienta.  

Głównym celem mentoringu w biznesie jest odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentor wspiera jego motywacje do dalszych działań i pomaga w określeniu realnych celów, których osiągnięcie umożliwi rozwój prowadzonej przez niego działalności. Mentoring biznesowy służy też wspieraniu ucznia w realizacji opracowanej wcześniej ścieżki działalności i w dalszym rozwoju osobistym. Mentoring biznesowy jest formą wsparcia klienta w konkretnych kierunkach działania. Mentor przyjmuje rolę nauczyciela, który opiekuje się swoim podopiecznym podczas kształtowania jego kompetencji.

Doskonale w roli nauczycieli w mentoringu w biznesie sprawdzają się osoby, które osiągnęły w życiu wiele sukcesów i teraz mają szansę podzielić się ze swoimi słuchaczami sposobami, w jaki sposób udało im się to zrobić. Są nimi np. byli sportowcy, którzy w takcie kariery często musieli szybko opracowywać lub poprawiać obraną strategię działania po to, by pozwoliła osiągnąć oczekiwane rezultaty. Jedną z osób, które po zakończeniu kariery sportowej zaczęły się zajmować mentoringiem biznesowym i działaniami mającymi na celu wsparcie biznesu, jest 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Spotkania z nim pomagają w budowaniu świadomości własnej wartości, tworzeniu zbilansowanej strategii osiągania stawianych sobie celów oraz w samodyscyplinie.

Dla kogo stworzone są usługi mentoringu biznesowego?

Mentoring został stworzony dla każdego, kto chciałby pracować nad swoim rozwojem osobistym i dzięki temu wesprzeć swoją karierę zawodową. Opracowana przez specjalistę strategia mentoringu w biznesie umożliwia mu pracę z uczniem lub z uczniami, która polega na przedstawieniu im metod umożliwiających nauczenie się prawidłowego zarządzania czasem i planowania pracy, słuchania i wypowiadania się oraz reakcji na słowa krytyki.

Obecnie mentoring już nie tylko odgrywa ważną rolę w pracy nad sobą, ale stał się też cenioną metodą szkoleniową, z której korzystają managerowie i osoby na stanowiskach kierowniczych. Rolą mentora jest wskazanie osobom, które biorą udział w szkoleniu, sposobów powierzania pracownikom złożonych, interdyscyplinarnych zadań. Stres i poczucie odpowiedzialności, często związane z wykonywaniem takich obowiązków, mogą obniżać motywacje podwładnych oraz powodować podejmowanie nieprawidłowych decyzji. Mentoring w tym zakresie ma na celu ułatwienie stawiania czoła wyzwaniom osobistym i zawodowym oraz zapobiega ryzyku pojawienia się u osób kierujących pracą zespołu kryzysu zawodowego.