Przedsiębiorca
8 marca 2019

Na czym polega nadzór oczyszczalni?

Nadzór oczyszczalni ścieków stanowi bardzo ważny proces. Regularne jego przeprowadzanie pozwala bowiem na utrzymanie wysokiej jakości pracy oczyszczalni oraz umożliwia optymalizację jej działania. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega nadzór oczyszczalni ścieków, kiedy i w jaki sposób jest on przeprowadzany oraz kto podejmuje się tego zadania.  

Kiedy i w jakim celu przeprowadza się nadzór oczyszczalni ścieków?

Nadzór technologiczny to proces, który przeprowadzany jest w przypadku działających oczyszczalni ścieków, basenów oraz innych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Kiedy warto przeprowadzić taki proces?

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova, która działa na terenie województwa mazowieckiego:

Nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków sprawowany jest zarówno w przypadku instalacji, które prawidłowo działają pod względem technicznym, jak i tych, w których funkcjonowaniu widoczne są ewidentne nieprawidłowości. Kiedy w działaniu systemu oczyszczalni występują usterki, działania, podejmowane w ramach nadzoru, w pierwszej kolejności obejmują ich skuteczne wykrycie oraz zdiagnozowanie. Kiedy zaś systemy oczyszczalni ścieków funkcjonują prawidłowo, wówczas nadzór technologiczny przeprowadzany jest w celu optymalizacji jej działania tak pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym.

Jakie działania wykonywane są w trakcie nadzoru oczyszczalni?

Pośród działań, składających się na proces nadzoru technologicznego oczyszczalni ścieków wyróżnić możemy m.in.:

  • wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym danego obiektu,
  • udzielanie wskazówek technologicznych pozwalających na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków zarówno pod względem kosztów, jak i ochrony środowiska,
  • sprawozdawczość (np. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czy Urzędu Marszałkowskiego oraz wyliczanie opłat za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska).

Kto przeprowadza nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków?

Nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków sprawują przedsiębiorstwa gospodarki wodno-ściekowej takie jak Gea-Nova, w którym pracuje nasz rozmówca. Przeprowadzanie procesu nadzoru stanowi jedno z wielu zadań, jakich podejmują się przedsiębiorstwa tego typu w ramach zakresu oferowanych usług, związanych z eksploatacją obiektów wodno-kanalizacyjnych.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając firmę, która podejmie się nadzoru naszej oczyszczalni? Zdecydowanie warto sprawdzić, jakim doświadczeniem oraz zapleczem technologicznym dysponuje dane przedsiębiorstwo. Ponadto warto wybrać firmę, która oferuje również serwis oczyszczalni. Wówczas możemy mieć pewność, że usługa będzie kompleksowa, a nasz obiekt odpowiednio zadbany.

Biorąc pod uwagę fakt specyfikę obiektu, jakim jest oczyszczalnia ścieków, warto także wybrać takie przedsiębiorstwo gospodarki wodno-ściekowej, które oferuje dostępność swoich zespołów ekip serwisowych oraz technologicznych przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.