obsluga-prawna-firm Przedsiębiorca
23 sierpnia 2016

Na czym polega obsługa prawna firm?

Obsługa prawna firm stanowi jedną z podstawowych dziedzin działalności większości kancelarii prawnych. Korzystają z niej zarówno małe firmy, które rozpoczynają dopiero swoją działalność, jak i wielkie przedsiębiorstwa, które na co dzień współpracują z wieloma podmiotami gospodarczymi. Stała pomoc prawnicza jest niezbędna w sprawnym działaniu przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto korzystać z usług obsługi prawnej?

Jeszcze nie tak dawno, wielkie przedsiębiorstwa zazwyczaj do prowadzenia obsługi prawnej korzystały z zatrudnionych przez siebie prawników. Dziś jednak takie rozwiązanie jest już nieopłacalne, dlatego dużo część z nich decyduje się na powierzenie tego segmentu swojej działalności zewnętrznym podmiotom. Takie rozwiązanie ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim pozwala obniżyć koszty związane z utrzymaniem dodatkowego pracownika lub pracowników oraz koszty związane z ich szkoleniem i dbaniem o to, aby byli na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami różnych dziedzin prawa.

W czym może pomóc kancelaria prawna?

W ramach umów obsługi prawnej pomiędzy kancelarią prawną a podmiotem gospodarczym, firmy mogą liczyć na pełne wsparcie w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa handlowego. W określonych sytuacjach kancelaria pomaga również w rozwiązywaniu spraw z zakresu prawa administracyjnego (m.in. w reprezentacji firmy przed organami administracji państwowej) oraz prawa karnego. Jak więc widać, kompleksowa obsługa firmy, wiążę się z korzystaniem z pomocy prawników specjalizujących się w bardzo wielu gałęziach prawa, a to może zapewnić tylko profesjonalna kancelaria prawnicza.

Jak tłumaczy nasz rozmówca z Kancelarii Prawnej Limanówka Wrzeszcz we Wrocławiu: Podstawowym zadaniem prawnika odpowiedzialnego za obsługę prawną firmy jest szeroko rozumiane doradztwo, które ma na celu dbanie o interesy współpracującej firmy. W ramach tego typu usług, prawnik dokładnie przegląda przed podpisaniem wszystkie umowy. Zajmuje się również sprawdzaniem umów, które już zostały zawarte, w celu wykrycia ewentualnych luk prawnych mogących działać na niekorzyść firmy. Firmy współpracujące z kancelariami prawnymi mogą również liczyć na pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych spraw karnych oraz w rozwiązywaniu sporów związanych z prawem pracy.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Pomoc kancelarii prawnej jest również niezbędna w trakcie postępowania upadłościowego i naprawczego. Specjalizująca się w tego typu sprawach kancelaria zapewnia firmom doradztwo oraz reprezentację na wszystkich etapach postępowań. Doradza w zakresie odpowiedzialności właścicieli w stosunku do ich wierzycieli oraz pomaga w przygotowywaniu niezbędnych umów, dokumentów oraz wniosków.