Przedsiębiorca
6 marca 2019

Na czym polega ochrona konwojów?

Wiele dużych firm i banków codziennie operuje dużą ilością gotówki, która często przetransportowywana jest do miejsca docelowego. Przewożone są nie tylko pieniądze, ale również przedmioty wartościowe. W takich sytuacjach bardzo ważne jest dobre zabezpieczenie i ochrona konwojów. Jak zorganizować taki konwój i na czym polega jego ochrona? Już podpowiadamy.

Czym jest konwój?

Tym terminem określamy transport wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych, np. drogiego sprzętu, dzieł sztuki, bardzo ważnych dokumentów a także przedmiotów niebezpiecznych. Konwój to najczęściej grupa pojazdów wspólnie przemieszczająca się, zapewniająca tym samym bezpieczeństwo podróży. Konwojem nazywamy również grupę uzbrojonych osób, która nadzoruje i chroni osoby konwojowane lub powierzone mienie – noszą oni miano konwojentów. Eskorta często wykorzystywana jest w służbie granicznej, więziennej czy wojskowej. Konwój umożliwia bezpieczne przewiezienie ładunków i osób oraz lepszą organizację ruchu. Konwojenci podczas eskorty współpracują ze sobą i mogą liczyć na wzajemną pomoc w przypadku groźnych sytuacji, tj. wypadków, awarii, zamachów, prób samobójczych, ucieczek przez konwojowanych, a także innych nieuprawnionych działań skutkujących zagrożeniem życia i zdrowia. W konwoju bardzo ważne jest poruszanie się z prędkością dostosowaną do jej najwolniejszego uczestnika. Na pewno wielu z Was widziało konwój pojazdów wolno poruszających się na sygnale.

Zasady działania ochrony konwojów

Konwoje to bardzo ryzykowne działania, ponieważ osoby przewożące ładunki muszą być przygotowane na wiele groźnych i nieprzewidzianych sytuacji. Ponoszą one odpowiedzialność za zabezpieczenie przesyłek oraz bezpieczny transport z miejsca przejęcia do miejsca przekazania. Na rynku istnieje wiele firm ochroniarskich i agencji ochrony, z których usług możemy skorzystać. Jedną z takich firm jest Agencja ochrony GOT z Warszawy, która zajmuje się ochroną mienia, osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz organizuje ochronę konwojów. Konwojenci powinni być bardzo dobrze uzbrojeni oraz wyszkoleni na wypadek zdarzeń losowych. Stąd muszą systematycznie przechodzić szkolenia, ćwiczyć taktykę oraz strzelanie do celu. Pracownicy muszą być wyposażeni w kamizelki kuloodporne, broń palną a także mają obowiązek korzystania z łączności bezprzewodowej. Pojazdy powinny być monitorowane i śledzone przez system nawigacji satelitarnej GPS oraz wyposażone w sygnalizację dźwiękową i całkowicie przystosowane do procesu konwojowania. Przed każdym transportem, dowódca konwoju musi sprawdzić zabezpieczenie środka transportu czy tożsamość osoby konwojowanej. Nie może on pozostawić ładunków transportowanych bez nadzoru ani udzielać osobom trzecim żadnych informacji na temat konwoju. Środek transportu, w którym przewożone są wartości materialne i przedmioty wartościowe, przy większej liczbie pojazdów, powinien znajdować się między nimi.