Waga przemysłowa Przedsiębiorca
26 stycznia 2022

Na czym polega proces wzorcowania wagi?

Wagi przemysłowe wykorzystywane są w wielu sektorach wymagających porcjowania, pakowania, a także bezpiecznego transportu, podczas którego niezbędne jest przestrzeganie kryteriów wymaganych przez dyrektywy i normy. Precyzyjny, sprawny i wygodny pomiar umożliwia waga, która działa prawidłowo. W tym celu poddaje się ją wzorcowaniu. Na czym polega ten proces i dlaczego warto włączyć go do regularnie przeprowadzanych czynności serwisowych?

Proces wzorcowania wagi

Wzorcowanie wagi polega na porównaniu ilościowym, podczas którego na szalce umieszcza się wzorzec masy umożliwiający sprawdzenie prawidłowości odczytu wagi. Różnica między wartością zmierzoną a masą wzorcową oznacza błąd. W zależności od stopnia odchylenia od prawidłowego wyniku waga może uzyskać świadectwo, w którym znajduje się porównanie wskazań wagi z wartościami referencyjnymi, lub też będzie wymagać przeprowadzenia adiustacji, czyli modyfikacji wskazań, by odpowiadały standardom przypisanym wadze. W tym przypadku wzorcowanie wagi należy powtórzyć, by upewnić się, że błąd pomiarowy mieści się w granicach tolerancji przypisanej wadze.

Dlaczego wagę należy kalibrować regularnie?

Dokładność wagi maleje z czasem z różnorodnych przyczyn. Należą do nich natężenie eksploatacji i czynników zewnętrznych, takich jak wstrząsy i trudne środowisko pracy. Naturalne zużycie wagi, do którego prowadzą, można kontrolować poprzez wykonywanie regularnych czynności serwisowych. Dzięki nim waga będzie działać prawidłowo, a odczyty będą zgodne z rzeczywistością. Okresowe wzorcowanie wagi może wydłużyć czas jej eksploatacji oraz poprawić dokładność pomiarów. O konieczności regularnej kalibracji wag mówią również przepisy. Jak wyjaśnia producent wag przemysłowych Tamtron Polska, normy, takie jak PE-EN ISO 9001 czy PN-EN ISO/IEC zobowiązują nie tylko do cyklicznego wzorcowania wag, ale wskazują również wymagania dotyczące procedur związanych z tym procesem.

Zalety wzorcowania wag przemysłowych

Regularne wzorcowanie wagi zapewnia uzyskanie wiarygodnego pomiaru. Zgodność wyniku z rzeczywistością ma duże znaczenie związane z optymalizacją kosztów. Aby uchronić przedsiębiorstwo przed niekorzystnymi skutkami błędów pomiarowych w relacji z parterami biznesowymi i dokładnie przestrzegać norm dotyczących ciężaru transportowanych produktów, kalibracja zalecana jest nie tylko w terminie wyznaczonym na świadectwie, ale również przeprowadzanie dodatkowych testów rutynowych. Dzięki temu można uniknąć nieplanowanych przestojów, pogorszenia jakości produktów, czy nawet sytuacji, w której towar zostanie zwrócony.