Przedsiębiorca
8 sierpnia 2019

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości komercyjnych to procedura, na podstawie której ustalana jest wartość danego obiektu oraz jego dochodowość w oparciu o aktualne dane rynkowe. Co to oznacza w praktyce? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule. Wyjaśniamy w nim, czym jest nieruchomość komercyjna, po co przeprowadza się jej wycenę oraz podpowiadamy, dlaczego warto to robić.

Nieruchomości komercyjne

Jak mówi Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości komercyjne należą do szczególnego rodzaju nieruchomości, ściśle związanego z podmiotem, prowadzącym działalność gospodarczą nastawioną na osiąganie korzyści materialnych. A zatem do nieruchomości tego typu zaliczamy m.in. powierzchnie biurowe, centra handlowe, hotele czy tereny inwestycyjne.

W jakim celu przeprowadza się wycenę nieruchomości?

Procedurę wyceny nieruchomości określają z kolei artykuły, zawarte w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wycenę nieruchomości przeprowadza rzeczoznawca majątkowy, który podczas swojej pracy w szczególności uwzględnia:

  • cel wyceny,
  • rodzaj oraz położenie nieruchomości,
  • jej przeznaczenie w planie miejscowym,
  • stan nieruchomości,
  • dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Wycena nieruchomości komercyjnych to usługa kierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz przedsiębiorców, których działalność docelowo ma przynosić zyski. Doświadczeni i wykwalifikowani rzeczoznawcy sporządzają dla inwestorów szczegółowe wyceny nieruchomości w oparciu o bogatą wiedzę o lokalnym rynku konkretnych usług oraz udzielają porad, dotyczących transakcji na rynku kapitałowym. Co istotne – proces wyceny nieruchomości polega zarówno na ustaleniu wartości danego obiektu, jak i porównaniu go z innymi, podobnymi nieruchomościami na tym samym rynku oraz ustaleniu dochodów, jakie może przynieść w przyszłości – wyjaśnia nasz rozmówca, rzeczoznawca majątkowy z NAI Estate Fellows.

Wycena nieruchomości – dlaczego warto?

Wycena nieruchomości komercyjnej zapewnia maksimum wiedzy na temat danego obiektu, a co za tym idzie możliwość podejmowania bezpiecznych decyzji i kroków. Jakich?

Opinia na temat nieruchomości często ma na celu zabezpieczenie kredytu i określenie wartości obiektu przy transakcjach kupna i sprzedaży. Wycena przeprowadzana jest także podczas ustalania wartości ubezpieczenia nieruchomości oraz kalkulowania wysokości odszkodowań. Jednak nie da się ukryć, że to właśnie w procesie sprzedaży nieruchomości jej odpowiednia wycena jest kwestią kluczową. Nasi specjaliści na początku dokładnie omawiają z klientem to, jak będzie przebiegała wycena nieruchomości, materiały, które będą analizowane, a także przedstawiają swoje sugestie i strategię działania. Proces wyceny zaś zawsze kończy stworzenie operatu szacunkowego, czyli dokumentu urzędowego, zawierającego wyniki wyceny, ich uzasadnienie oraz analizę rynku nieruchomości – tłumaczy nasz rozmówca.

Jak widać, profesjonalnie przeprowadzona wycena nieruchomości gwarantuje podjęcie właściwych działań tak właścicielom nieruchomości, jak i przyszłym inwestorom.