nadzor-geotechniczny Przedsiębiorca
30 lipca 2018

Na czym polegają nadzory geotechniczne budów?

Nadzór geotechniczny jest niezbędny podczas wykonywania prac ziemnych i fundamentowych jakiejkolwiek budowy. Przy pomocy specjalistów przeprowadzone powinny zostać badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych, a także dla planowania przestrzennego. O innych usługach wchodzących w skład nadzoru geotechnicznego budów przeczytacie w naszym artykule.

Badania płytą statyczną

Podczas nadzoru geotechnicznego budowy wykonuje się kilka potrzebnych badań, które oferują laboratoria budowlane, będące w posiadaniu specjalistycznego sprzętu oraz zatrudniające doświadczonych fachowców w swoich dziedzinach.

Aby przyspieszyć realizację i ułatwić badania polowe w razie znalezienia materiałów gruboziarnistych, stosuje się badanie płytą statyczną VSS. Jest ono uznawane za najdokładniejsze badanie geotechniczne, ponieważ pozwala na eksplorację podłoża do 50 cm poniżej płyty. W jego trakcie mierzy się odkształcenie pionowe podłoża pod naciskiem statycznym, wywieranym przez stalową, okrągłą płytę za pomocą dźwignika hydraulicznego z manometrem.

Badania płytą dynamiczną

W czasie nadzoru przeprowadza się także badanie dynamiczne i wtórne modułu odkształcenia oraz wskaźnika zagęszczenia za pomocą lekkiej płyty dynamicznej. Nadaje się ona do świadomego sterowania i kontrolowania prac zagęszczeniowych. Dzięki niej można zapobiec niskiej nośności i osiadaniu podłoża, co pozwala obniżyć koszty budowy. Lekka płyta dynamiczna automatycznie zapisuje wszystkie istotne dane; po położeniu jej na badane podłoże gruntowe wykonuje się trzy uderzenia próbne, a następnie poprzez trzy uderzenia pomiarowe ustala się dynamiczny moduł odkształcenia podłoża EVD.

Badania laboratoryjne gruntów

Stopień zagęszczenia gruntów rodzimych oraz wskaźnik zagęszczenia gruntów nasypowych określa się wykorzystując lekką sondę dynamiczną DPL. Podczas sondowania bada się opór, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej za pomocą młota.

Nadzór geotechniczny budów wymaga także pobrania prób gruntu i wód gruntowych do badań przeprowadzanych w laboratorium budowlanym. Jest to m.in. badanie Proctora, podczas którego określa się optymalną wilgotność przy pomocy specjalistycznego aparatu – wyjaśnia ekspert z Grupy BARG, która jest ogólnopolską siecią laboratoriów badawczych oferującą skuteczną kontrolę jakości materiałów budowlanych.