Przedsiębiorca
16 stycznia 2019

Najczęstsze błędy w projektowaniu przepompowni

Przepompownia to skuteczny sposób na efektywne przesyłanie ścieków, wody i innych substancji ciekłych na większych dystansach, a także na wyżej położone obszary. To znakomita alternatywa dla kanalizacji grawitacyjnej. Systemy ciśnieniowe wykorzystywane są zarówno jako instalacje sieciowe, ale dostępne są również domowe przepompownie ścieków. Jak prawidłowo projektować i użytkować tego typu pompownie?

Projektowanie przepompowni – zasady i błędy

Prawidłowy projekt jest kluczowy dla niezawodności przepompowni, czy to sieciowej, czy domowej. Błędy w projektowaniu skutkują zwiększeniem kosztów eksploatacji oraz serwisowania instalacji, a także mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, np. zalania budynków. Na co zwracać uwagę przy projektowaniu pompowni, o czym pamiętać, a przede wszystkim czego unikać? Podstawą jest tu odpowiednia komunikacja i spójność projektów dotyczących struktury naziemnej, jak i usytuowanej pod ziemią, a także instalacji w obiekcie. Należy również bezwzględnie przestrzegać standardów technicznych i pamiętać o następujących kwestiach:

  • Zasadność instalacji przepompowni – w pierwszej kolejności projektant powinien ocenić, czy zastosowanie przepompowni jest celowe. Jeżeli bowiem na danym terenie istnieje wystarczający spadek, dobrym rozwiązaniem może się okazać kanalizacja grawitacyjna. W sytuacji odpowiedniego ulokowania odpływu względem poziomu zalewania instalacja przepompowni może być błędem. Łączne odprowadzanie ścieków z obszaru zarówno powyżej, jak i poniżej poziomu zalewania może bowiem doprowadzić do niebezpiecznych zalań wewnętrznych.
  • Wybór pompy i elementów przepompowni – częstym błędem popełnianym przy projektowaniu przepompowni jest zły dobór pompy do rodzaju oraz ilości odprowadzanych ścieków. W rezultacie może dochodzić do awarii pomp na skutek ich zatykania, utrudnia to również serwis i pociąga wyższe koszty eksploatacyjne. Wybierając pompę, należy wziąć pod uwagę rodzaj ścieków – czy będą to ścieki komunalne, przemysłowe, czy też deszczowe – ale też różnego rodzaju parametry hydrauliczne, takie jak stopień wydajności czy też temperaturę i lepkość ścieków. W zależności od tego dobiera się odpowiedni rodzaj pompy, ale też innych elementów, takich jak zbiornik, orurowanie, a także liczba i typ zaworów, w tym również zaworów zwrotnych.
  • Prawidłowe wymiarowanie – właściwe oszacowanie wymagań dla danej przepompowni na etapie projektowania to warunek jej prawidłowego działania w przyszłości. Najczęściej popełniane błędy w tym zakresie to niewłaściwa ocena ilości pompowanej cieczy, złe oszacowanie przyborów, a także nieprzewidywanie możliwości rozbudowywania i wprowadzania różnego rodzaju zmian w eksploatacji instalacji. Zdarza się również, że przy projektowaniu nie uwzględnia się lokalnych uwarunkowań dotyczących wody opadowej. Błędy w oszacowaniu ilości ścieków polegające na zawyżeniu ich bilansu to wzrost kosztów eksploatacji instalacji.

Oprócz tego istotną kwestią przy projektowaniu przepompowni jest lokalizacja, która może być zewnętrzna, ale też wewnętrzna, co wymaga przygotowania specjalnego pomieszczenia. Projekt powinien również zapobiegać wprowadzaniu wody deszczowej do pionów przeznaczonych na wodę brudną, co należy do istotnych błędów w planowaniu i realizacji przepompowni.

Montaż i eksploatacja też ważne!

Prawidłowy projekt to nie wszystko, by przepompownia działała bez zarzutu. – Mówi przedstawiciel firmy INWAP dostarczającej rozwiązania dla branży wodno-kanalizacyjnej. – Nawet najlepiej zaprojektowana instalacja nie będzie bowiem dobrze funkcjonować, jeśli popełni się błędy w jej montażu i eksploatacji. Tu warto pamiętać, by przestrzegać zaleceń producenta i odpowiednio podłączyć elementy instalacji, w tym czujniki oraz przewody grawitacyjne. Ważne jest również odpowiednie użytkowanie kanalizacji oraz jej serwisowanie.