Wycinanie drzewa Przedsiębiorca
30 października 2021

Najczęstsze przyczyny wycinki drzew

Wycinka drzew polega na usunięciu ich z danego obiektu przy pomocy narzędzi napędzanych siłą mięśni (jeśli teren jest trudnodostępny) lub przy pomocy specjalistycznego sprzętu, takiego jak: harvestery, forwardery czy skiddery. Przyczyny prowadzenia wycinki są różne i najczęściej uzależnione od położenia drzew oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenia. Co jeszcze warto wiedzieć o wycince drzew?

Wycinka drzew – aspekty bezpieczeństwa

Jednymi z najważniejszych przyczyn wycinki drzew są kwestie bezpieczeństwa. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których mogą one stanowić zagrożenie dla mienia, lub zdrowia i życia. Jednym z nich jest obecność chorych, spróchniałych, lub uszkodzonych drzew w bliskiej okolicy zabudowań lub infrastruktury drogowej. W takim przypadku znacznie wzrasta ryzyko, że w trakcie silniejszych wiatrów lub opadów dojdzie do ułamania się konarów lub nawet załamania drzewa. Dlatego należy je usunąć, nim wyrządzi komuś krzywdę.

Wycinka drzew prowadzona jest również w przypadku modernizacji dróg. Dawniej popularne było prowadzenie nasadzeń w taki sposób, by korony drzew rzucały cień na drogę. Miało to za zadanie podnieść komfort podróży autami bez klimatyzacji, obniżyć temperaturę asfaltu oraz zmniejszać ilość hałasu emitowanego z drogi. Aktualnie standardowym zabezpieczeniem są ekrany dźwiękochłonne, ponieważ potencjalna kolizja z nimi jest bezpieczniejsza dla kierowców niż kolizja z drzewem oraz lepiej absorbują dźwięk z drogi.

Prowadzeniem wycinki drzew zajmują się zakłady usług leśnych, takie jak Forest Brothers ze Skierniewic.

Zarządzanie działką a wycinka drzew

Oczywiście istnieją również inne przyczyny, dla których drzewa są wycinane z danej przestrzeni. Jedną z częstszych jest zmiana lub utrzymanie statusu działki. W przypadku zbyt dużego zalesienia mogłoby dojść do uznania jej za obszar leśny. Dlatego niezbędne są regularne prace związane z wycinką oraz koszeniem danej przestrzeni.

Wycinka drzew prowadzona jest również w przypadku, gdy pozyskiwane są nowe tereny pod inwestycje. W wielu przypadkach na zakupionych działkach istnieją drzewa, które uniemożliwiają podjęcie prac związanych z postawieniem budynków. Dlatego należy je usunąć, najlepiej zlecając to odpowiedniej firmie.

W niektórych przypadkach zdarza się, że drzewa są wycinane ze względów estetycznych, bo np. zasłaniają zabudowę. Zdarza się również, że drzewa intensywnie pylące, takie jak topole, są wycinane, a na ich miejsca sadzone są nowe.