Automatyzacja procesów Przedsiębiorca
13 sierpnia 2021

Najważniejsze obszary automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach

Automatyzacja pracy w zakładach przemysłowych stała się jednym z kluczowych trendów, jakie w najbliższych latach będą dominować w obszarze projektów produkcyjnych. Automatyzacja jest jednym z najnowocześniejszych i najszerszych obszarów działania, która w bezpośredni sposób oddziałuje na miejsca, w których nie powinno być ludzi bądź w których działalność człowieka powinna zostać znacząco ograniczona.

Które procesy przemysłowe podlegają automatyzacji?

Wg najnowszych analiz i badań, intensywnej automatyzacji przemysłowej podlegają procesy produkcyjne charakteryzujące się dużą powtarzalnością zarówno wykonywanych czynności jak też obrabianych detali. W tym wypadku zwiększenie zdolności produkcyjnych polega na wyeliminowaniu człowieka i zastąpienia go pracą automatyczną.

Przykłady rozwiązań oferowane przez firmę KF-Domena dotyczą zapewnienia w procesie produkcyjnym dostaw półfabrykatów i odbioru detali gotowych z magazynu odkładczego.

Bardzo ważnymi obszarami, które intensywnie podlegają procesom automatyzacji, są miejsca o podwyższonej szkodliwości środowiska pracy. Do takich miejsc można zaliczyć zapylenie, opary, wysoką temperaturę, oraz wiele innych czynników, które mają negatywny wpływ na zdrowie, a w konsekwencji też na życie pracowników. W związku z tym coraz większe znaczenie ma automatyzacja transportu wewnętrznego detali oraz prefabrykatów z miejsc o wysokim stopniu szkodliwości do punktów obróbczych.

Firma KF-Domena, dostawca specjalistycznych gniazd obróbczych dla odlewnictwa, podkreśla, że automatyzacja całego procesu od odlania detalu po jego obróbkę końcową znacząco przyspiesza proces produkcyjny i pozwala przesunąć pracowników do innych zadań.

Seryjna, wielonakładowa produkcja wymaga też sprawnych procesów odbioru, przechowywania oraz dalszej dystrybucji wyprodukowanych wyrobów, dlatego w procesach produkcyjnych coraz większe znaczenie ma szeroko zakrojona logistyka magazynowa, poprzedzona automatycznymi procesami znakowania, pakowania oraz paletowania detali.

Automatyzacja i monitorowanie w Przemyśle 4.0

Wg najnowszych trendów, jakie dominują w projektowaniu nowych lokalizacji produkcyjnych, istotne znaczenie ma automatyzacja obszarów produkcji powtarzalnej oraz eliminowanie ludzi z miejsc charakteryzujących się podwyższonym poziomem szkodliwości. Całość uzupełnia automatyzacja procesów poprodukcyjnych, tak by w połączeniu z dobrą lokalizacją zakładu zapewnić sprawną obsługę zleceń i realizację zamówień.

W zakresie optymalizacji opisanych rozwiązań coraz większe znaczenie ma monitorowanie obszarów produkcyjnych oraz urządzeń, tak by po wnikliwej analizie korygować planowanie kolejnych zleceń oraz rozkład zadań. W ten sposób działalność człowieka nabiera zupełnie innego wymiaru, który wymaga zaangażowania w procesy zarządzania zamiast wykonywania pracy w obszarach szkodliwych oraz w procesach powtarzalnych.

Takie podejście otwiera możliwości, jakie niosą ze sobą rozwiązania zaliczane do segmentu Przemysł 4.0, który zamyka wszystkie procesy produkcyjne w jednym, wspólnym obszarze analitycznym.