Przedsiębiorca
11 kwietnia 2019

Obsługa dźwigów osobowych i towarowych, a uprawnienia UDT

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są niezbędne w zakładach, które zajmują się m.in. naprawami i modernizacjami urządzeń technicznych. W przypadku obsługi dźwigów osobowych i towarowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętność praktycznego wykonywania określonych czynności oraz znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Odpowiednie kwalifikacje wymagane do bezpiecznego użytkowania

Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów wind – przeznaczone do przewozu osób, towarów, windy szpitalne, platformy dla osób niepełnosprawnych czy windy towarowo-osobowe. Choć zasada działania jest taka sama, budowa i montaż mogą się od siebie znacznie różnić. Pracownicy instalujący windę powinni być odpowiednio  wykwalifikowani, aby dźwig bez problemu został objęty dozorem technicznym. Pozytywny wynik badań skutkuje tym, że inspektor UDT wystawia protokół z badania oraz decyzję zezwalającą na eksploatację. Niewłaściwe funkcjonowanie dźwigu może zagrażać ludzkiemu życiu i zdrowiu. Firmy zajmujące się montażem wind mogą dodatkowo oferować kompleksowe usługi związane z remontem i modernizacją dźwigów.

Niezbędne modernizacje i konserwacje

Dźwigi osobowe i towarowe muszą być przystosowane do obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Ich modernizacja przede wszystkim powinna uwzględniać energooszczędny napęd, który zapewnia łagodny start, hamowanie oraz cichą pracę. Niezbędne są także automatyczne drzwi szybowe i kabinowe, które są wyposażone w kurtynę świetlną. Co pewien czas należy przeprowadzać konserwację według instrukcji producenta dźwigu oraz wytycznych ustanowionych przez UDT. Należą do nich czynności zapobiegawcze polegające na regulacji, smarowaniu, czyszczeniu, a także wymianie zużytych lub uszkodzonych elementów. Odpowiednio wybrana firma będzie prowadziła całodobowy nadzór techniczny nad windą, dzięki czemu uniknie się częstych problemów w działaniu.

Remonty dźwigów

W przypadku remontów dźwigów osobowych czy towarowych najważniejsze jest przywrócenie parametrów utraconych przez dewastację, zbyt intensywną eksploatację lub wieloletnie działanie urządzenia. Niezbędne jest także utrzymywanie zainstalowanych urządzeń na poziomie technicznym, który zagwarantuje bezpieczną pracę. Specjalista z firmy Dolpol-Dźwig z Wrocławia dodaje:

Według polskiego prawa dźwig może być dopuszczony do użytkowania tylko wtedy, gdy posiada ważną decyzję UDT oraz znajduje się pod stałą opieką konserwatora, który ma odpowiednie dla danego typu urządzenia uprawnienia.