Przedsiębiorca
8 stycznia 2019

Od czego zależą kursy walut?

Waluta, to obok flagi i hymnu, atrybut państwa. Z kolei kursy walut to ceny jakie mają pieniądze z konkretnych państw. Dlatego, jeśli chce się kupić lub sprzedać m.in. funty, euro, dolary, złotówki, ruble bądź inna pieniądze, należy sprawdzić ich kursy i dokonać transakcji w najbardziej korzystnym miejscu. Od czego konkretnie zależą kursy walut? Dowiedz się, co ma na nie wpływ i kiedy najbardziej opłaca się kupować lub sprzedawać pieniądze w obcej walucie.

Co ma największy wpływ na kurs walut?

Notowania walutowe cechują się dużą zmiennością. Warto podkreślić, że bezpośredni wpływ, który wymieniany jest jako jeden z pierwszych czynników powodujących wzrost lub spadek kursu walut jest relacja między popytem a podażą. Ma na nią wpływ np. poziom stóp procentowych. Gdy one rosną, to inwestorzy chcą lokować pieniądze w danym państwie, z kolei, gdy spada, powoduje skutek odwrotny. W sytuacji, gdy stopy procentowe są stabilne, najczęściej następuje wzrost kursu, gdyż związane jest to z dużym zainteresowaniem inwestorów. Kolejną kwestią, która wpływa na kursy walut jest poziom inflacji. Jeśli w kraju ceny rosną, to partnerzy handlowi spoza kraju potrzebują mniej waluty, by importować towar, przez co jest to dla nich nieopłacalne. Z kolei niska inflacja zmniejsza szanse na podwyżki stóp procentowych, co skutkuje mniejszym zainteresowaniem daną walutą. Warto podkreślić, że inflacja to pozytywne zjawisko dla osób mających np. kredyt walutowy, gdyż kredytobiorca ponosi mniejsze koszty wynikające z przeliczenia raty kredytu np. na franki, dolary czy euro. Istotnym czynnikiem jest także PKB, czyli wskaźnik określający kondycję krajowej gospodarki. Tym samym im wyższe PKB, tym mocniejsza waluta kraju.

Co jeszcze ma znaczenie w ustalaniu kursów walut?

Znaczący dla kursu walut jest także bilans handlu zagranicznego. Jeśli import przewyższa eksport to wskazuje to na deficyt handlu zagranicznego, co z kolei przekłada się na słabszą pozycję waluty. Jeśli sytuacja jest odwrotna, to zagraniczni kontrahenci chętniej kupują obcą walutę, aby kupić towary eksportowe – podkreśla specjalista z Kantoru „CENT” z Opola.

Na kursy walut wpływ ma także stopa bezrobocia. Jeśli wskaźnik spada, to wzrasta liczba transakcji zawieranych przez importerów, co z kolei osłabia walutę kraju i przeciwnie –niewielka aktywność importerów, powoduje jej wzmocnienie. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na kurs walut jest tempo wzrostu gospodarczego, który, jeśli jest szybki, powoduje spadek kursu, a gdy jest wolny, skutkuje wzrostem notowań danej waluty.