Pracownik przekręca zawór Przedsiębiorca
11 listopada 2021

Od czego zależy czystość gazu?

Gazy techniczne znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach – od przemysłu ciężki po wykorzystanie w produktach spożywczych. Dla wielu z nich jednym z najważniejszych czynników wykorzystywanego gazu jest jego czystość, co ma bezpośrednie przełożenie na rezultaty prac prowadzonych przy jego wykorzystaniu. Od czego zależy czystość gazu technicznego?

Gaz techniczny najwyższej czystości

Gazy techniczne pozyskiwane są w sposób, który może prowadzić do różnego stopnia zanieczyszczenia. Oczywiście im wyższa jest wydajność pozyskiwania czystego gazu, tym bardziej rosną koszty związane z jego „produkcją”. Standardowe zanieczyszczenie gazu wynosi od kilku do tysięcznych części wartości procentowej obecności w nim domieszek innych substancji. Dlatego w większości zastosowań gaz nie musi być idealnie czysty, by w pełni spełniał swoje funkcje.

Drugim czynnikiem, który ma wpływ na czystość gazu, jest sposób jego magazynowania oraz transportowania. Nawet drobna nieszczelność w jednej z instalacji transportowych może doprowadzić do śladowego zanieczyszczenia gazu.

Dlatego praca z użyciem gazów technicznych o wysokiej czystości wymaga często niestandardowych rozwiązań technologicznych związanych z jego transportowaniem oraz zarządzeniem w danym obiekcie. Gazy o najwyższym poziomie czystości wykorzystywane są przede wszystkim w badaniach laboratoryjnych w chromatografii i spektrometrii, w trakcie syntezy chemicznej, w badaniach i technologii laserowej oraz w technologii nanoszenia warstw ochronnych metali.

Dystrybucją gazów technicznych zajmują się przedsiębiorstwa, takie jak ImtechGaz z siedzibą w Milanówku.

Klasy czystości gazów technicznych

Najwyższa czystość gazów technicznych możliwa do osiągnięcia wynosi 99.9999%. i wskazuje na zanieczyszczenia na poziomie 1 ppm. Gazy technicznie o tej czystości mają oznaczanie 6.0.

Niższa jest klasa czystości na poziomie 99.999% i zanieczyszczeniu 10 ppm. Ma ono oznaczenie 5.0.

Gazy o czystości 99.99% i zanieczyszczeniami 100 ppm oznaczane są klasą 4.0.

Gazy o czystości 99.9% i zanieczyszczeniami 1000 ppm oznaczane są klasą 3.0.

Gazy o czystości 99.7% i zanieczyszczeniami 7000 ppm oznaczane są klasą 2.7.

Gazy o czystości 99% i zanieczyszczeniami 10000 ppm oznaczane są klasą 2.0.

W większości zastosowań wybierane są gazy techniczne o średnim poziomie zanieczyszczenia ze skali między 2.7 do 4.0, ponieważ praca przy ich użyciu jest w pełni skuteczna, natomiast koszt ich zakupu jest znacznie niższy niż w przypadku gazów z wyższych klas czystości.