Przedsiębiorca
10 lipca 2019

Od kiedy trwa ochrona prawna na wynalazek lub wzór użytkowy?

Własność intelektualna jest równie ważna, jak dobra materialne. Często stanowi ona owoc wieloletniej pracy nad wynalazkiem lub jest związana z tworzeniem wzoru użytkowego, jednak dotyczy także innych dóbr, których niestety w wielu przypadkach nie obejmujemy ochroną prawną. W jaki sposób zabezpieczyć się przed kradzieżą lub przywłaszczeniem patentu naszego wynalazku oraz kradzieżą wzoru użytkowego?

Prawo chroni własność intelektualną

O tym, że własność intelektualna może zostać bezprawnie przywłaszczona, słyszymy od wielu lat. Głośne procesy dotyczące ważnych wynalazków czy kradzieży nowoczesnych technologii zdarzają się dość często i powinny być przestrogą, bo utrata własności intelektualnej może sporo kosztować. Warto o tym pamiętać w czasie wykonywania codziennych obowiązków, bo konkurencja nie śpi i z chęcią przejmie gotowy projekt, który być może przyniesie ogromne zyski, a ochrona patentowa wymaga przejścia przez kolejne etapy całej procedury, więc potrzeba czasu, aby nasza własność stała się bezpieczna.

Jakie formalności trzeba spełnić, aby chronić swój wynalazek lub wzór użytkowy na terenie Polski?

W celu opatentowania wynalazku oraz zgłoszenia do ochrony wzoru użytkowego należy przede wszystkim przegotować odpowiednią dokumentację, udać się do Urzędu Patentowego RP i dokonać złożenia wniosku w formie pisemnej. Następnie pozostaje czekać na wydanie decyzji i jej uprawomocnienie się. Niestety, pozytywna decyzja nie gwarantuje bezterminowej ochrony.

Ochrona patentowa to maksymalnie 20 lat liczonych od daty zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP. W przypadku ochrony wzoru użytkowego czas ten jest znacznie krótszy, bo wynosi jedynie 10 lat – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT z Przemyśla.

Dlaczego warto chronić swoją wartość intelektualną?

Własność intelektualną trzeba chronić, bo jest ona wyjątkowo cenna nie tylko pod względem typowo finansowym, ale także wizerunkowym. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, a nadmiar obowiązków dodatkowo utrudnia przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz przejście przez całą biurokrację związaną z rejestracją wynalazku lub ochroną wzoru użytkowego. Sposobem na uniknięcie ewentualnych błędów, jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów.

Wyspecjalizować prawnicy nie tylko pomagają odzyskać swoją własność w momencie jej bezprawnego przywłaszczenia, ale także pomagają na etapie badań patentowych, opracowywania dokumentacji nie tylko, jeżeli chodzi o wynalazki i wzory użytkowe rejestrowane w Polsce, ale także za granicą.