sąd Przedsiębiorca
5 października 2017

O odszkodowanie najlepiej walczyć w sądzie. Jak je zdobyć?

Kiedy ubezpieczyciel lub ktoś inny nie chce nam wypłacić pieniędzy w ramach odszkodowania, które naszym zdaniem nam się należą, sprawiedliwości możemy szukać w sądzie. Postępowanie sądowe to wyjście ostateczne, warto się jednak na nie zdecydować. Lepsze to, niż godzenie się z niesprawiedliwą oceną ubezpieczyciela. Jak wygląda takie postępowanie? Jak się do niego przygotować? Poniżej znajdziecie kilka podpowiedzi.

Kiedy należy się nam odszkodowanie?

Odszkodowania należą nam się w bardzo wielu różnych sytuacjach. Wypłacają je agencje ubezpieczeniowe, na przykład po wypadku samochodowym, po innym wypadku lub w ramach wykupionej polisy na życie. Jednak to nie wszystko. Odszkodowania możemy też domagać się od kogoś, kto wyrządził nam szkodę. Może to być szkoda rozumiana na bardzo wiele sposobów. O odszkodowanie możemy ubiegać się od pracodawcy, który zmuszał nas do wykonywania pracy w nieodpowiednich warunkach, od szpitala, w którym popełniono błąd w ramach leczenia, czy od nieuczciwego wykonawcy. Sytuacji, w których mamy prawo walczyć o odszkodowanie, jest naprawdę wiele. Czasem udaje się je załatwić polubownie. Niestety, często osoby, które są nam winne odszkodowanie, nie chcą go wypłacić. W takiej sytuacji o należące się nam pieniądze powinniśmy walczyć w sądzie.

Postępowanie sądowe

Chcąc ubiegać się o odszkodowanie w ramach postępowania sądowego, przede wszystkim musimy rozejrzeć się za dobrym prawnikiem. Doświadczonych profesjonalistów znajdziemy w kancelarii, którą prowadzą w Ostrowcu Świętokrzyskim Dorota Kośla, Sylwester Kośla. Prawo cywilne – obejmujące także odszkodowania – to tylko jedna z ich specjalizacji. Więcej na temat oferty tej kancelarii możemy dowiedzieć się oglądając ten krótki film:

Decydując się na walkę o odszkodowanie przed sądem, musimy znać przebieg takiej procedury. Początkiem postępowania jest złożenie przez nas pozwu. Następny etap to posiedzenie wstępne i opinia biegłego, którego zadaniem jest ustalenie, jaka kwota odszkodowania za szkodę byłaby stosowna. Następny etap to rozpoczęcie sprawy sądowej i na koniec – wydanie wyroku. Dobry prawnik pomoże nam doprowadzić do tego, byśmy zyskali godne, sprawiedliwe odszkodowanie od pozwanego. Żeby sprawa szła szybko i po naszej myśli, musimy też zadbać o gromadzenie dowodów. Bardzo duże znaczenie ma odpowiednio prowadzona dokumentacja medyczna. Na jej podstawie łatwiej jest stwierdzić rzeczywistą skalę szkody i ustalić adekwatną do niej wysokość odszkodowania.