Pracownik masarni Przedsiębiorca
6 czerwca 2022

Odzież BHP dla pracowników masarni. Charakterystyka

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania zadań powierzanych osobom zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie. Wśród działań, jakie powinna podjąć każda firma, do najistotniejszych należy ocena zagrożeń występujących na konkretnym stanowisku i dopasowanie do nich przekazywanych pracownikom środków ochronnych – w tym odzieży. Wynika to zarówno z przepisów BHP, jak i regulacji dotyczących przetwórstwa żywności.

Odzież robocza czy ochronna?

Odzież przeznaczona dla pracowników, która musi być im wydana przez pracodawcę, może należeć do jednej z dwóch grup – odzieży roboczej lub ochronnej.  Konieczność dostarczenia ubrań roboczych pojawia się wówczas, gdy podczas wykonywania swoich obowiązków osoby zatrudnione obsługują maszyny, a także wówczas, gdy charakter poszczególnych zadań sprawia, że ich własne ubrania mogłyby ulec zabrudzeniu. Odzież BHP tego rodzaju powinna chronić przed występującymi typowymi zanieczyszczeniami takimi jak kurz czy zachlapanie wodą, a ponadto zabezpieczać przed wpływem czynników pogodowych – zimnem, deszczem i chłodem, jeżeli praca jest wykonywana na zewnątrz. Odzież robocza musi spełniać wymogi normy PN-EN ISO 20347, a fakt ten powinien być odnotowany w jej deklaracji zgodności. Odzież ochronna będzie konieczna tam, gdzie na stanowisku pracy występują zidentyfikowane zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika. Będzie to np. ryzyko skaleczenia czy kontaktu z wysoką temperaturą. W takich sytuacjach odzież powinna spełniać wymagania konkretnej normy opisującej dane niebezpieczeństwo. W przypadku firm zajmujących się przetwórstwem żywności poza wymogami wynikającymi z przepisów BHP, używana odzież musi spełniać także wymagania HACCP.

Odzież HACCP

Ubrania używane przez pracowników masarni poza ochroną przed ryzykami takimi jak np. przecięcie, muszą też spełniać wymogi związane z utrzymywaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa żywności. W przypadku przetwórstwa mięsa stosowana odzież powinna zapewniać m.in. ochronę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi, czy też przedostawaniem się ciał obcych. Odzież HACCP dostępna m.in. w firmie WorkWear-shop.pl musi charakteryzować się jasnymi barwami, pozwalającymi na łatwą ocenę stanu czystości, brakiem dodatków mogących wpaść do wytwarzanych produktów, w tym zewnętrznych guzików, czy marszczeń materiału sprzyjających zbieraniu się zanieczyszczeń m.in. w pobliżu kołnierzy oraz mankietów. Istotny będzie też brak otwartych kieszeni, jak również używanie tkanin, które nie ulegają zmechaceniu czy strzępieniu oraz mogą być łatwo oczyszczone.