Opinia prawna Przedsiębiorca
30 lipca 2021

Opinie prawne jako ważny element w działaniu przedsiębiorstw

Usługi świadczone przez adwokata mogą przybierać różną formę. Choć najczęściej pomoc prawna udzielana klientowi kojarzy się z reprezentowaniem go w postępowaniu sądowym, to częściej przybiera ona inne formy np. sporządzenie opinii prawnych. W wielu przypadkach – zwłaszcza przy prowadzeniu działalności gospodarczej – mogą się one okazać niezastąpione i niezwykle użyteczne.

Czym jest opinia prawna?

Opinia prawna jest sposobem na przekazanie wyczerpujących informacji w bardziej sformalizowanej formie niż ma to miejsce przy udzielaniu porady prawnej. Sporządzanie opinii prawnej przez adwokata pozwala na bardzo dokładną analizę sytuacji prawnej klienta lub określenie stanu prawnego przez przedstawienie obowiązujących w konkretnej sprawie przepisów. Opinia prawna może też wskazywać na możliwe w danych okolicznościach sposoby postępowania, jak również wymieniać i opisywać następstwa poszczególnych zdarzeń. W ramach opinii prawnej mogą być analizowane różne zdarzenia i zapisy znajdujące się w dokumentach – umowach, regulaminach, statutach czy wszelkiego rodzaju pismach. Opinie prawne mogą dotyczyć różnych obszarów w zależności od tego, jakie są potrzeby klienta. Powstają często np. w celu wyjaśnienia obowiązujących procedur, pokazania drogi postępowania, czy ukazania konsekwencji różnych czynności prawnych.

Dlaczego opinia prawna może być przydatna w działalności biznesowej?

Prowadzenie przedsiębiorstwa oznacza funkcjonowanie w bardzo złożonej rzeczywistości prawnej. Codzienne działania każdej firmy wiążą się ze wkraczaniem na obszar prawa podatkowego, ochrony własności intelektualnej, konkurencji, a także mnóstwa regulacji dotyczących poszczególnych aspektów działania od przestrzegania prawa ochrony środowiska po przepisy regulujące kontrole jakości czy kwestie związane z bezpieczeństwem oferowanych usług lub wyrobów. Osoby zarządzające potrzebują więc stałego wsparcia w ocenie swojej bieżącej sytuacji oraz formułowaniu strategii na przyszłość. Opinie prawne przygotowane przez doświadczoną kancelarię – np. Kancelarię Adwokacką Adwokata Krzysztofa Kaczmarka – mogą pomóc w ocenie sytuacji prawnej firmy w dowolnym wycinku jej aktywności – wskazywać sposoby postępowania, analizować wpływ poszczególnych zdarzeń, a także określać możliwe reakcje innych podmiotów. Opinia prawna będzie dobrą podstawą do podejmowania decyzji co do planowanych posunięć, może także ocenić dopuszczalność konkretnych czynności i ich konsekwencje. Opinie będą też przydatne do oceny ryzyka czy możliwych efektów różnych procedur prawnych.